Δύο ἀσκητές, ὁ Φλωρέντιος καί ὁ Εὐτύχιος, ζοῦσαν μαζί στήν περιοχή τῆς Νουρσίας στήν Ἰταλία.

Ὁ Εὐτύχιος εἶχε τό διδασκαλικό χάρισμα καί ὁδηγοῦσε πολλούς ἀπό τούς ἀκροατές του στή χριστιανική ζωή.

Μέ τόν καιρό ἡ φήμη του ἐξαπλώθηκε καί ἄρχισαν νά τόν παρακαλοῦν νά ἱδρύσει Μοναστήρι.

Ὅταν οἱ ἱκεσίες τῶν πιστῶν ἔγιναν ἐπίμονες καί θερμές, ὁ Εὐτύχιος δέχθηκε καί ἔτσι χωρίσθηκε ἀπό τόν συνασκητή του.

Ὁ Φλωρέντιος ἔμεινε τώρα μόνος νά ὑπομένει καρτερικά τίς δυσκολίες τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς.

Παρακαλοῦσε ὅμως πάντοτε τόν Θεό, νά μήν τόν ἐγκαταλείψει, ἀλλά νά τόν βοηθᾶ.

Μιά μέρα, μετά τήν πρωϊνή προσευχή, καθώς βγῆκε ἀπό τό ἀσκηταριό του, εἶδε στήν εἴσοδο μία ἀρκούδα.

Τό θηρίο στεκόταν μέ σκυμμένο τό κεφάλι καί μέ τόν τρόπο αὐτό τοῦ φανέρωνε, ὅτι εἶχε τή διάθεση νά τόν ὑπηρετήσει.

Ὁ Φλωρέντιος κατάλαβε τόν λόγο τῆς παρουσίας τῆς ἀρκούδας καί εὐχαρίστησε τόν Θεό.

Μετά τῆς παρέδωσε τά τέσσερα πρόβατά του, τά ὁποῖα ἀδυνατοῦσε ὁ ἴδιος νά βοσκήσει, καί τῆς εἶπε:

-Πήγαινε καί βόσκησε τά πρόβατα αὐτά! Νά τά φέρεις πίσω τό ἀπόγευμα.

Παρέλαβε λοιπόν ἡ ἀρκούδα τά πρόβατα καί, σάν καλός βοσκός, πῆγε καί τά βόσκησε καί τά ἐπέστρεψε ὅλα στήν ὥρα τους τό ἀπόγευμα.

Ἐκτελοῦσε δέ στό ἑξῆς μέ ἐπιμέλεια τήν ἐντολή τοῦ ἐρημίτη.

(Εὐεργετινός, Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδ. «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα 2007).

 Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

Kοντά στόν Xριστό
Διμηνιαῖο φυλλάδιο παιδικῶν ἐνοριακῶν συνάξεων
Ιερά Μητρόπολις Ιεραπύτνης και Σητείας
τεῦχος 62ο – Μάϊος –  Ἰούνιος 2011 

Εἰκόνα ἀπὸ:iakovlevskoe.ru

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley