Ἰωάννης Κανελλόπουλος Δικηγόρος Πατρῶν

Τό καλοκαίρι τοῦ 2009 σέ μία ἀπό τίς ἐπισκέψεις μου στή Μονή, ἄκουσα τούς μοναχούς, ἀλλά καί διάφορους λαϊκούς νά διηγοῦνται τό ἑξῆς περιστατικό πού εἶχε συμβεῖ ἐκεῖνες τίς ἡμέρες.

«Ὁ Γέροντας Νεκτάριος καθόταν στή βεράντα τοῦ ξενώνα μέ ἐπισκέπτες καί ἔπινε τό πρωϊνό του καφεδάκι, ὅταν εἶδε ὅτι στή Μονή ἦλθαν ἕνας μοναχός (ὁ ὁποῖος δέν φοροῦσε σκοῦφο), δύο νεαροί, μία κυρία καί τρία μικρά παιδάκια.

Βλέποντας οἱ ἐπισκέπτες τό Γέροντα τοῦ φωνάζουν «τήν εὐλογία σας νά ἔχουμε» καί τούς ἀπαντᾶ «τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας».

Οἱ ἐπισκέπτες ζήτησαν νά δοῦν τό Γέροντα γιά λίγο. Ἐκεῖνος τούς ἀπάντησε ὅτι ἔπρεπε νά φύγει ἀμέσως, διότι εἶχε κάποια ἐξωτερικά ραντεβοῦ.

Τότε οἱ ἐπισκέπτες τοῦ ζήτησαν, ἄν εἶναι δυνατόν νά πάρουν τήν εὐλογία του ἀπό κοντά καί νά ἀσπασθοῦν τό χέρι του. Ὁ Γέροντας τούς εἶπε νά περάσουν νά προσκυνήσουν καί νά περάσουν ἀμέσως μετά στό Ἀρχονταρίκι κι ἐκεῖ θά τούς συναντοῦσε.

Πράγματι οἱ ἐπισκέπτες προσκύνησαν κι ἔφθασαν στό ἀρχονταρίκι.

Τότε ὁ Γέροντας βλέπει ὅτι ὁ μοναχός ἔχει ἐξαφανιστεῖ καί μπροστά του εἶχε τρεῖς νέους, μία κυρία καί τρία μικρά παιδάκια. Ἀφοῦ τούς ἔδωσε τήν εὐλογία του ἀμέσως ρωτᾶ: «Θά γίνει κάποιος ἀπό ἐσᾶς κληρικός ἤ μοναχός;».

«Γιατί μᾶς ρωτᾶτε Γέροντα;» εἶπαν οἱ ἐπισκέπτες. «Διότι, ὅταν μπήκατε στή Μονή ὁ ἕνας ἀπό ἐσᾶς φοροῦσε ράσα, ἀλλά ὄχι καλιμαύχι ἤ σκοῦφο».

Τότε ὁ ἕνας νεαρός τοῦ εἶπε: «Μπορῶ νά σᾶς δῶ Γέροντα ἰδιαιτέρως;».

«Ναί, ἀλλά γιά λίγο παρακαλῶ» ἀπάντησε ὁ Γέροντας.

Ὁ νεαρός ἄρχισε μετά δακρύων νά διηγεῖται στό Γέροντα ὅτι ἦταν μοναχός καί ἔχει ἀποσχηματισθεῖ.

«Γι᾽ αὐτό παιδάκι μου σέ εἶδα μέ ράσα, ἀλλά ὄχι μέ σκοῦφο.

Αὐτό πού ἐπέτρεψε παιδί μου ὁ Θεός νά δῶ, εἶναι γιά τή δική σου σωτηρία. Σ᾽ ἀγαπᾶ πολύ ὁ Θεός, διαφορετικά δέν θά ἔβλεπα αὐτό πού εἶδα.

Ἐσύ ἀνήκεις σέ Αὐτόν, Τοῦ ἔχεις δώσει τήν ζωή σου.

Ὅπως ὅταν δίνει κάποιος ἕνα δαχτυλίδι σέ κάποια εἰκόνα Ἁγίου δέν ἔχει τό δικαίωμα νά τό πάρει πίσω, ἔτσι καί σύ δέν ἔχεις δικαίωμα νά ἐπιστρέψεις στήν πρώτη ζωή σου.

Τή ζωή σου τήν πρόσφερες στόν Ἰησοῦ καί σ᾽ Αὐτόν ἀνήκει.

Τά ράσα σου ποῦ τά ἔχεις; Νά πᾶς ἀμέσως νά τά φορέσεις. Ποιό ἦταν τό μοναχικό σου ὄνομα;»

Καί ὁ ἀποσχηματισθείς μοναχός τοῦ ἀπάντησε:

«Τό ὄνομά μου εἶναι Μοναχός Ζ……. Ἤμουν στήν τάδε Ἱερά Μονή».

Ὁ Γέροντας τοῦ ξαναεἶπε: «Νά ἐπιστρέψεις ἀμέσως παιδί μου στό Γέροντά σου καί νά τοῦ βάλεις μετάνοια, ζητώντας συγχώρηση.

Ἄν δέν σέ κρατήσει, τότε νά πᾶς σέ ἄλλο Μοναστήρι καί νά συνεχίσεις νά ζεῖς ὡς μοναχός. Ἄν δέν τό κάνεις, θά χάσεις τήν ψυχή σου.

Δέν εἶμαι ἅγιος γιά νά βλέπω ὁράματα. Ἀλλά γιά νά τό ἐπιτρέψει ὁ Θεός, τό ἔκανε γιά τή δική σου σωτηρία καί ὄχι λόγω ἁγιότητος δικῆς μου. Γι᾽ αὐτό φύγε, καί ἐπέστρεψε γρήγορα στό μοναστήρι σου».

Οἱ ἐπισκέπτες ἔφυγαν καί στίς 19 Ἰουλίου 2009 ὁ πρώην ἀποσχηματισθείς μοναχός ἐμφανίσθηκε στήν Ἱερά Μονή Τρικόρφου κατά τήν ἡμέρα πού ἑορτάζει καί πανηγυρίζει τό μοναστήρι τόν Ἅγιο Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, ντυμένος ξανά μέ τά ράσα του.

Ὁ Γέροντας ἄν καί ἦταν πολλοί οἱ προσελθόντες κληρικοί, τόν ἀναγνώρισε ἀμέσως καί τοῦ εἶπε:

«Μπράβο π. Ζ… Σ᾽ εὐχαριστῶ πού μέ ἄκουσες. Ἔτσι σέ εἶδα ντυμένο ὅταν μπῆκες στήν Ἱερά Μονή μας.

Μόνο πού δέν φοροῦσες τόν μοναχικό σου σκοῦφο. Τώρα μπορεῖς νά ἐπιστρέψεις στό μοναστήρι σου».

Μετά ἀπό ὅλο αὐτό τό ἀνωτέρω περιστατικό, καταλαβαίνετε ὅτι γιά τούς μοναχούς ἀλλά καί τούς επισκέπτες τῆς Μονῆς ἦταν τό κύριο θέμα συζητήσεώς τους. Ὅπως ἀκριβῶς τό ἄκουσα ἔτσι καί σᾶς τό μεταφέρω.

Χάρηκα δέ, διότι ὁ ἀποσχηματισθείς μοναχός, φόρεσε καί πάλι τά ράσα του καί ἐπέστρεψε στή Μονή του, τήν ὁποία παλαιότερα εἶχα ἐπισκεφθεῖ καί ἔτυχε νά τόν γνωρίζω. 

 Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ – ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 39- ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 

Εἰκόνα ἀπὸ:  Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νεκταρίου Τρικόρφου Φωκίδος 

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley

Advertisements