Ἡ Παναγία τοῦ Βλαντιμίρ

Δέν πρόκειται ποτέ νά ξεχάσω τόν νεαρό ὀρθόδοξο Ρῶσο μπρός στήν παγκοσμίως γνωστή Εἰκόνα τῆς «Παναγίας τοῦ Βλαντιμίρ», στό Μουσεῖο πού φυλάσσεται καί δίπλα στήν Εἰκόνα τῆς «Ἁγ. Τριάδος τοῦ Ρουμπλιόφ».

Στεκόταν μπροστά στήν Παναγία ἀκίνητος σάν ἄγαλμα καί ἀπερίσπαστος σάν ἀσκητής, ἐνῶ δίπλα του περνοῦσαν τά
τσούρμα τῶν εἰδικῶν κοσμοδόξαστων καί μή περί τήν τέχνην, τά περίεργα γκρούπ, οἱ ἀνυποψίαστοι, οἱ θαυμαστές τῆς ἱερότητας τῆς εἰκόνας, λέγοντας ὁ κάθε ἕνας τό δικό του.

Τά χείλη τοῦ νεαροῦ ρώσου δέν σταμάτησαν νά κινοῦνται μυστικῶς καί τά μάτια του εἶχαν εἰσχωρήσει ὡς τήν καρδιά τῆς Παναγίας.

Ἡ ἐσωτερική του προσευχή ἐντός ὀλίγου χρόνου εἶχε σπάσει τό κρύο, τό «σοφιστικέ κλίμα» πού σχηματίζαν οἱ τζαμαρίες καί τά ἔντεχνα φῶτα τοῦ Μουσείου, τό κλίμα τοῦ «φρουί-γκλασέ» καί εἶχαν μεταβάλει σέ λίγα λεπτά τήν περίφημη αἴθουσα ἐκείνη σέ Ἱερό Ναό φανέρωσης τῆς ἀπαστράπτουσας χάρης τῆς Παναγίας.

Δέν εἶναι λοιπόν μόνο ἡ κοσμικότητα τοῦ δυτικοῦ μπαρόκ, εἶναι καί ἡ μουσειοποίηση τῶν ἐμφάνταστων νεόπλουτων ἀνατολικῶν.

Γέμισαν τά σαλόνια μέ παλαιές Εἰκόνες τῆς Παναγίας. Ἄδειασε ἡ ψυχή ἀπό τή φλόγα ἐκείνου τοῦ ὀρθόδοξου ρώσου νέου πού ἔκαμε ἕνα μουσεῖο, Ἱερό Ναό.

* Ἀπὸ δημοσίευμα ( Ἐφημερίδα «Ν. Κρήτη», 14-8-2003) τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Μακαρίου, νῦν Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, μετά ἀπό ἐπίσκεψή του στή Ρωσία.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Ἐν Ἐσόπτρῳ
Τριμηνιαία περιοδική ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας
Ἰούλιος – Αὔγουστος – Σεπτέμβριος 2015 – τεῦχος 35 

Εἰκόνα ἀπὸ: pravmir.ru    

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

violet flower smiley

Advertisements