῾Ο ῞Αγιος ῾Ιερομάρτυς Κυρίων Βύ, κατά κόσμον Γεώργιος Σαντζαγκλισχβίλι, ἐγεννήθηκε τό 1855 στό χωριό Νικόζι τῆς περιοχῆς Γκόρι τῆς Γεωργίας ἀπό ἱερατική οἰκογένεια.

Μετά τά ἐγκύκλια γράμματα, καί ἀφοῦ ἀνατράφηκε μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου, παρακολούθησε μαθήματα στή θεολογική ᾿Ακαδημία τοῦ Κιέβου καί μετά τήν ἀποφοίτησή του διορίσθηκε ὡς βοηθός τοῦ κοσμήτορος τῆς ᾿Ακαδημίας τῆς ᾿Οδησσοῦ.

᾿Εκάρη μοναχός, τό 1886, καί ἔλαβε τό ὄνομα Κυρίων. ᾿Από τότε ἀφιερώθηκε μέ ἱερό ζῆλο στή συγγραφή καί τή μελέτη.

Μέ τόλμη ὁ ῞Αγιος ἀγωνίσθηκε κατά τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν πού λυμαίνονταν τούς ναούς τῆς Γεωργίας καί ἀγωνίσθηκε μέ θάρρος γιά τήν ἐπιστροφή τῶν δημευμένων ἀπό τό κράτος ἐκκλησιῶν.

Τό 1901, ἐξελέγη ᾿Επίσκοπος τῆς ἐπαρχίας Γκόρι καί διακόνησε στή συνέχεια στή Χερσώνα, τό ᾿Ορέλ καί τό Σοχούμι.

Τό Ρωσικό καθεστώς ἔδωσε τήν ἄδεια, μετά ἀπό συνεχεῖς διώξεις τοῦ ῾Αγίου, νά ἀνυψωθεῖ σέ ᾿Αρχιεπίσκοπο Πολώτσκ καί Βιτέμπσκ, ἀλλά δέν τοῦ ἐπέτρεπε νά ἐπιστρέψει στή Γεωργία.

Αὐτό ἔγινε τό 1917 καί τό Σεπτέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους ὁ Κυρίων ἐξελέγη Πατριάρχης τῆς Γεωργίας. ᾿Από τή θέση αὐτή ἀγωνίσθηκε σθεναρά γιά τά δίκαια τῆς Γεωργιανῆς ᾿Εκκλησίας καί τό αὐτοκέφαλό της, ἀλλά αὐτό ἐξόργισε πολλούς.

῎Ετσι στίς 27 ᾿Ιουνίου 1918 ὁ Πατριάρχης Κυρίων εὑρέθηκε δολοφονημένος στήν πατριαρχική κατοικία στή μονή Μερτκόπι.

 Οἱ ἔρευνες πού ἀκολούθησαν ἦσαν τυπικές καί ὁ δολοφόνος δέν εὑρέθηκε ποτέ.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον μᾶς. ᾿Αμήν

Πηγή: Αποστολική Διακονία

Σήμερα εορτάζουν επίσης: 

Ο Ιερομάρτυς Κύριλλος Λούκαρις Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1572 – 27ῃ Ἰουνίου 1638)

Ο Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος (27 Ιουνίου)

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley