Θά ἀρχίσω μέ ἕνα περιστατικό. Ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τόν τέταρτο αἰώνα μ.Χ. ζοῦσε καί ἀσκήτευε στή Θηβαΐδα, κοντά στό Νεῖλο, ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπιος (φωτό), λόγιος συγγραφέας καί Θαυματουργός.

Μία μέρα ἀνέβαινε στή Σκήτη του. Ὅταν πλησίαζε, εἶπε στόν ὑποτακτικό του, πού ἦταν νεώτερος νά προχωρήσει. Ὁ ὑποτακτικός στό δρόμο συνάντησε ἕναν εἰδωλολάτρη ἱερέα, πού κουβαλοῦσε ἕνα κούτσουρο στόν ὦμο.

Ἀκατάρτιστος καί ἄπειρος ὅπως ἦταν, ταράχτηκε καί τοῦ εἶπε γεμάτος θυμό:

Ποῦ πᾶς διάβολε;

Ὁ εἰδωλολάτρης ἱερέας, μόλις τό ἄκουσε, ἔγινε ἐκτός ἑαυτοῦ. Τόν χτύπησε πολλές φορές μέ τό ξύλο καί τόν ἄφησε μισοπεθαμένο.

Σέ λίγο ἔφτασε καί ὁ ἅγιος Μακάριος. Συνάντησε καί αὐτός τόν εἰδωλολάτρη ἱερέα καί ὅπως τόν εἶδε νά κουβαλάει ἀγκομαχώντας τό κούτσουρο, τοῦ εἶπε μέ καλοσύνη:

– Νά εἶσαι καλά, ἄνθρωπέ τοῦ μόχθου, νά εἶσαι καλά!

Ὁ εἰδωλολάτρης ὅταν ἄκουσε αὐτά τά λόγια, συγκινήθηκε:

– Ἐσύ τοῦ εἶπε – εἶσαι ἀληθινός ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ προηγουμένως κάποιος νεαρός μοναχός μέ ἔβρισε καί γι’ αὐτό κι ἐγώ θύμωσα καί τόν περιποιήθηκα ὅπως τοῦ ἄξιζε.

Συντετριμμένος πέφτει στά πόδια τοῦ Μακαρίου καί τοῦ λέει:

«Δέ θά σέ ἀφήσω, ἄν δέν μέ κάνεις καί μένα μοναχό. Πῆραν καί οἱ δύο τόν βαριά τραυματισμένο ὑποτακτικό καί τόν μετέφεραν στό μοναστήρι. Ἐκεῖ ὁ ἅγιος Μακάριος ἔκανε τήν κουρά τοῦ νέου μοναχοῦ πρός μεγάλη ἔκπληξη τῶν ἄλλων μοναχῶν, πού δέν ἢξεραν τί ἀκριβῶς εἶχε συμβεῖ.

Τότε ὁ Ἀββάς Μακάριος εἶπε: «Ὁ λόγος ὁ κακός καί τούς καλούς κάνει κακούς καί ὁ καλός λόγος καί τούς κακούς κάνει καλούς».

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ἀπό τό παραπάνω παράδειγμα τοῦ ἁγίου Μακαρίου του Αἰγυπτίου εἶναι ὅτι ὁ καλός λόγος συχνά φέρνει μεγάλο ἀποτέλεσμα. Ὁδηγεῖ σέ ἀλλαγή ἀποφάσεων, σέ καινούργια στάση ζωῆς.

Φυσικά, ὁ καλός λόγος δέν πρέπει νά φτάνει σέ ὑπερβολές ἤ σέ ψεύδη. Οὔτε, βέβαια, σέ κολακεία. Μεγάλη ἐπίδραση ἀσκεῖ ὁ καλός λόγος, ὅταν συνδυάζεται μέ τήν ἀγάπη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ὑπῆρξε ὁ Ρῶσος στάρετς ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ. Γεμάτος ἀγάπη πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους καί πάντα χαρούμενος ὑποδεχόταν τούς προσκυνητές ἄλλοτε μέ τό «Χριστός Ἀνέστη» καί ἄλλοτε μέ τό χαιρετισμό «Καλημέρα, χαρά μου».

ΜΕΓΑΛΟ ρόλο παίζει τό παράδειγμα ἐκείνου πού συμβουλεύει. Ὁ ἐκπαιδευτικός Κων. Κούρκουλας ἔχει γράψει:

«Ὅποιος δίνει καλή συμβουλή, χτίζει μέ τό ἕνα χέρι. Ὅποιος δίνει καλή συμβουλή, καί καλό παράδειγμα χτίζει μέ τά δύο. Ἐκεῖνος ὅμως πού δίνει καλή συμβουλή καί κακό παράδειγμα, χτίζει μέ τό ἕνα χέρι καί γκρεμίζει μέ τό ἄλλο».

Οἱ νέοι, ἰδίως οἱ ἔφηβοι, δέν δέχονται εὔκολα τίς συμβουλές, ἀκόμη καί ἀπό τούς γονεῖς τους. Δυσανασχετοῦν καί ἀντιδροῦν. Κάποτε φτάνουν καί στά ἄκρα. Ἰδού ἕνα περιστατικό:

Μία φοιτήτρια τοῦ Πολυτεχνείου γύρισε ἀργά τό βράδυ στό σπίτι. Ὁ αὐταρχικός πατέρας της τῆς ἔκαμε αὐστηρές παρατηρήσεις μπροστά τους ἐπισκέπτες. Ἡ προσβολή τήν τραυμάτισε τόσο πολύ, ὥστε τήν ἄλλη ἡμέρα ἔφυγε ὁριστικά ἀπό τό σπίτι.

ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ μέ τήν εὔστοχη προτροπή τοῦ κ. Κούρκουλα: «Λέγε σέ κάθε εὐκαιρία τόν καλό λόγο. Σπέρνε τον ἁπλόχερα. Ὁ καλός λόγος εἶναι σάν τόν καλό σπόρο. Ἒπιασε; Ἔθρεψε πολλούς. Δέν ἒπιασε; Δέν ζημίωσε κανένα».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ καί ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
11ος – 12ος 2012

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

violet flower smiley