Ισχυρογνωμοσύνη είναι η ισχυρή και αμετάτρεπτη γνώμη του ισχυρογνώμονα.

Ο ισχυρογνώμων έχει ιδίαν γνώμη και αγωνίζεται με σφοδρότητα για να επικρατήσει, η οποία όμως συνήθως είναι ανόητη και αφελής. Είναι αμαθής και αγενής.

Ο Αριστοτέλης λέει: «Ισχυρογνώμονες είναι όσοι πιστεύουν μόνο στη δική τους γνώμη, οι αμαθείς και οι αγενείς» (Ηθικά Νικομάχεια).

Οι ισχυρογνώμονες είναι υπερόπτες, φιλόνικοι, αμετάπειστοι, ανένδοτοι, εριστικοί, εγωιστές και φιλόδοξοι.

Επιμένουν να επικρατήσει η δική τους γνώμη απέναντι στην αλήθεια και το πραγματικό συμφέρον. Ο ισχυρογνώμων δεν φροντίζει για το αληθινό, το ορθό, το δίκαιο, αντιλέγει το ίδιο προς όλους.

Έχει κάνει συνήθεια το να μην απαντάμε κόσμιο τρόπο. Δεν μπορεί να αποκτήσει φίλο, γιατί απομακρύνεται απ’ όλους.

Ως μέλος συλλόγου γίνεται αφόρητος, ματαιώνονται δε ακόμα και συνδιασκέψεις εξαιτίας του πείσματος του.

Ως συνέταιρος είναι ασυμβίβαστος, ως σύζυγος τυραννικός και ως άρχοντας επιζήμιος, γιατί δεν δέχεται κανέναν σύμβουλο.

Ο ισχυρογνώμων πέφτει σε πολλά κακά και, πολλές φορές, η ισχυρογνωμοσύνη του τον ποτίζει πίκρα.

Αγ. Νεκταρίου «Το Γνώθι σ’ αυτόν» Γ’ Έκδοση, Εκδόσεις ΑΘΩΣ

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

Ο ΤΗΡΩΝ
Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος Μοναγρούλλι, Λεμεσός
Έτος6ο , Αρ. Τεύχος 9ο , Ιούνιος 2013

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley

Advertisements