Σταματούλα Καλλιβωκά

Η Αγία Ακυλίνη ήταν μια από τις πιο παλιές εκκλησίες των Ποριαράτων.

Βρισκόταν κάτω από το χωριό στον κάμπο προς Καραβάδο σε απόσταση περίπου 500 μ. Κτήτορες ήταν οι οικογένειες Ποδηματά, Φιλιππάτου και Ζαχαράτου .

Γκρεμίστηκε με το σεισμό του 1953, σήμερα σώζεται μόνο ο περίβολος και το σιδερένιο πορτόνι καθώς και το παλιό νεκροταφείο που θάβονταν παλιότερα μέλη των παραπάνω οικογενειών καθώς και άλλοι κάτοικοι των Ποριαράτων. 

Μετά τα σεισμό συγχωνεύτηκε με τον Άγιο Σπυριδωνα Ποριαράτων. Οι καμπάνες και τα εξαπτέρυγα ήταν από την Σεβαστούπολη της Ρωσίας, δωρεά της οικογένειας Ποδηματά. Γιόρταζε στις 13 Ιουνίου και στις 8 Νοεμβρίου.

Ένα από τα κειμήλια της εκκλησίας που σώθηκε μετά τους σεισμούς του 1953 είναι και η παρακάτω εικόνα της Αγίας Ακυλίνης, η οποία διασώζει και την πιο παλιά απεικόνιση των Ποριαράτων, καθώς δείχνει την Αγία να βαδίζει στον κάμπο και πίσω της δεξιά απεικονίζεται η εκκλησία της όπου ακριβώς βρισκόταν προσεισμικά και πιο πάνω τα Ποριαράτα.


Στο βάθος δε οι κορυφές του Αίνου. Τα ληξιαρχικά έγγραφα της εκκλησίας διασώζονται στο ιστορικό αρχείο Κεφαλληνίας από το 1764 -1901.

Η εικόνα συντηρήθηκε πριν περίπου 20 χρόνια από τον κ. Κώστα Στάβερη, δαπάνει των ενοριτών.

Πηγή: Kefalonia Mas

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley