Γέροντας Πορφύριος

Γιά νά διατηρήσουμε τήν ἑνότητά μας, θά πρέπει νά κάνουμε ὑπακοή στήν Ἐκκλησία, στούς Ἐπισκόπους της.

Ὑπακούοντας στήν Ἐκκλησία, ὑπακούουμε στόν ἴδιο τόν Χριστό. Ὁ Χριστός θέλει νά γίνουμε μία ποίμνη μέ ἕνα ποιμένα.

Νά πονᾶμε γιά τήν Ἐκκλησία. Νά τήν ἀγαπᾶμε πολύ. Νά μήν δεχόμαστε νά κατακρίνουν τούς ἀντιπροσώπους της.

Στό Ἅγιον Ὄρος, τό πνεῦμα πού ἔμαθα ἦταν Ὀρθόδοξο, βαθύ, ἅγιο, σιωπηλό, δίχως ἔριδες, δίχως καυγάδες καί χωρίς κατακρίσεις.

Νά μήν πιστεύουμε τούς Ἱεροκατήγορους.

Καί μέ τά μάτια μας νά δοῦμε κάτι ἀρνητικό νά γίνεται ἀπό κάποιον Ἱερωμένο, νά μήν τό πιστεύουμε, οὔτε νά τό σκεπτόμαστε, οὔτε νά τό μεταφέρουμε.

Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τά λαϊκά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί γιά κάθε ἄνθρωπο. Ὅλοι εἴμαστε Ἐκκλησία.

Ὅσοι κατηγοροῦν τήν Ἐκκλησία, γιά τά λάθη τῶν ἐκπροσώπων της, μέ σκοπό δῆθεν νά βοηθήσουν γιά τήν διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος.

Αὐτοί δέν ἀγαποῦν τήν Ἐκκλησία. Οὔτε, βέβαια, τόν Χριστό.

Τότε ἀγαπᾶμε τήν Ἐκκλησία, ὅταν μέ προσευχή ἀγκαλιάζουμε κάθε μέλος της καί κάνουμε ὅ,τι κάνει ὁ Χριστός.

Θυσιαζόμαστε, ἀγρυπνοῦμε, κάνουμε τό πᾶν, ὅπως Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος, «λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει». 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ  «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

Γέροντος Πορφυρίου, «Βίος καί Λόγοι», Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς, Χανιά 2003.

ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΛΟΓΟΣ
Περιοδική ἔκδοση τοῦ Ἱ.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μοσχάτου
Ἄνοιξη  2013 

Εἰκόνα ἀπὸ:Svistanet

τὸ  «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley