Τὸ καλοκαίρι

῏Ηρθες, ἦρθες, καλοκαίρι,
κι ὁ Θεὸς πολλὰ
μὲ τὸ ἅγιο του τὸ χέρι
σκόρπισε καλά.

Στὶς μυρτιὲς κρυμμέν’ ἀηδόνια
τραγουδοῦν γλυκὰ
καὶ πετοῦν τὰ χελιδόνια
μ’ ἐλαφρὰ φτερά.

Ὄμορφ’ ἄνθη στὸν ἀέρα
χύνουν μυρωδιά.
Καὶ λουλούδια στὴ μητέρα
φέρνουν τὰ παιδιά.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Αλφαβητάριον-1971
Γ.Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΑΚΚΑ 

Εἰκόνα ἀπὸ: wannabemagazine 

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

violet flower smiley