Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς

Η ἁγιότητα δέν εἶναι ἁπλά ὀρθότητα ἤ τιμιότητα, γιά τήν ὁποία οἱ ἠθικοί θά ἀνταμειφθοῦν στήν Οὐράνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι ἐκεῖνο τό ὕψος, κατά τό ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι εἶναι πλημμυρισμένοι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία διοχετεύεται ἀπό αὐτούς πρός ὅλους ὅσους τούς συναναστρέφονται.

Ἡ ἁγιότητά τους προέρχεται ἀπό τήν ἄμεση καί συνεχῆ σκέψη τῆς Δόξας τοῦ Θεοῦ…

Εἶναι ἐπίσης γεμάτοι ἀπό τήν ἀγάπη γιά τόν πλησίον, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τήν ἀγάπη πού ἔχουν στό Θεό καί γι’ αὐτό ἀνταποκρίνονται σέ κάθε ἀνθρώπινη ἀνάγκη.

Καί σέ κάθε ἀνθρώπινο αἴτημα τοῦ πλησίον τους, ἐνεργοῦν σάν μεσολαβητές καί πρεσβευτές ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

 Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Ἁγίας Ἄννα
Τριμηνιαῖο περιοδικό Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἄννης Κατερίνης
Ἔτος 13ο † Ἀπρίλιος – Ἰούνιος 2010 – Τεῦχος 102ο 

Εἰκόνα ἀπὸ: orthodoxroad

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

violet flower smiley