Συνήθης λόγος ἄρσης τῆς χάριτος εἶναι ἡ ἀπουσία ταπεινώσεως.

Τότε ὁ ἄνθρωπος δέν θέλει νά προσεύχεται πολύ, κουράζεται εὔκολα, θεωρεῖ ὅτι δέν εἰσακούεται, παρασύρεται ἀπό λογισμούς, χαλαρώνει πνευματικά, καθυστερεῖ στήν ἐκκλησία, δέν ἔχει τί νά πεῖ στήν Ἐξομολόγηση, ἀρέσκεται σέ κατακρίσεις, ἡ καρδιά σκληραίνει, ἡ ψυχή σκοτεινιάζει.

Ἡ καθημερινότητα τόν συγχύζει, ἡ κοσμικότητα τοῦ ἀρέσει, τά προβλήματα τόν κυκλώνουν, ζεῖ σ’ ἕνα χάος, δέν ξέρει ποῦ νά πιαστεῖ, τί νά πρωτοκάνει, ἀπό ποῦ ν’ ἀρχίσει.

Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἡ μέγιστη ἁμαρτία, ἡ ρίζα ὅλων τῶν ἀντιθέων παθῶν, αὐτή πού παρακινεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ἀνεξαρτητοποίηση, τήν αὐτοθέωση καί τήν αὐτάρκεια.

Ἡ λαθεμένη ἀγάπη τοῦ ἑαυτοῦ μας δημιουργεῖ ἕνα τεῖχος ἀπέναντι στόν Θεό. Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται γεμάτος καί φουσκωμένος καί δέν ὑπάρχει χῶρος γιά τήν κατοίκηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐντός του.

Ἡ ὑπερηφάνεια κάνει τόν ἄνθρωπο ἀπάνθρωπο, φθονερό, ἐκδικητικό, ἐξουσιαστή, αὐταρχικό, ἐπαινοθήρα, φιλόυλο, φιλοκτήμονα, φιλοχρήματο καί φιλήδονο. Τόν κάνει ἀνειρήνευτο, ἀνήσυχο, ἀσυγχώρητο καί ἀμετανόητο.

Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιά τήν ἀπουσία τῆς θείας χάριτος ἀπό τή ζωή μας. Τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ἀγαθό καί πάντοτε ἀναμένει τή μετάνοιά μας, γιά νά μᾶς φωτίσει ὁλοσχερῶς.

Μέ συγκινεῖ βαθύτατα ἡ μακροθυμία, ἡ ἀνεξικακία, ἡ φιλοστοργία, ἡ ἀρχοντιά καί ἡ εὐγένεια τοῦ Θεοῦ, πρός ὅλους, δίχως νά ἐκβιάζει, νά ἀπειλεῖ, νά ἐκδικεῖται καί νά τιμωρεῖ. Κύριε, συγχώρεσε τήν ἀγνωμοσύνη μας καί λυπήσου τήν ἀνοησία μας. Ἐλέησέ μας κατά τό πολύ καί μέγα σου ἔλεος, ἀμήν.

Ὑπάρχει σοβαρός λόγος νά βροῦμε λίγη ἡσυχία στή ζωή μας.

Ν’ ἀφήσουμε τή διασκέδαση, τήν τηλεόραση, τό κουτσομπολιό, τά περιττά, τά δευτερεύοντα καί ἀσήμαντα.

Νά ξεκουραστοῦμε ἀληθινά καί πραγματικά. Νά μάθουμε ν’ ἀγαπᾶμε, νά προσευχόμαστε, νά μελετᾶμε, νά ἐκκλησιαζόμαστε, νά ὑπομένουμε καί κυρίως νά μετανοοῦμε». 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 – TEYXOΣ􀀀 59 -ετος ΙΔ΄

Ιερὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley