Σωτήρης Σκίπης

Ἄνοιξη

Μέσα στὰ ἐρείπια τοῦ χειμώνα

δίχως βοὴ καὶ κορνιαχτὸ

μιὰ κρινομέτωπη νυφούλα

χτίζει παλάτι πυργωτό.

.

Δουλεύουν μύριοι μαστοράδες,

πρῶτοι στὴν τέχνη καὶ στὸ νοῦ,

τ’ ἀγέρι, ὁ ἥλιος, τὸ φεγγάρι

κι ὅλα τ’ ἀστέρια τ’ οὐρανοῦ.

.

Φτιάνουν τὸ θόλο γαλαζένιο,

ὅλη τὴ γῆ χρυσὴ φωλιὰ

καὶ τῆς σωριάζουν γιὰ στολίδια

ἄνθη καὶ δέντρα καὶ πουλιά.

.

Καὶ τὸ ψηλότερο βουνάκι

τὸ φτιάνουν γυάλινο θρονί

κι ἐκεῖ βασίλισσα θρονιάζουν

τὴν Ἄνοιξη τὴ γαλανή.

 Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΜΕΓΑ Κ.Α., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.
1946 

Εἰκόνα ἀπὸ: wallpaperist 

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

 

 

Advertisements