Ξημέρωσε ἡ ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

Οἱ καμπάνες χτυποῦν χαρούμενα.

Τὰ παιδιὰ ντύθηκαν τὰ γιορτινά των καὶ πηγαίνουν στὸ σχολεῖο.

Ἐμπῆκαν στὴ γραμμὴ καὶ ξεκινοῦν γιὰ τὴν ἐκκλησία.

Ὅταν ἐτελείωσε ἡ ἐκκλησία, τὰ παιδιὰ ἐγύρισαν στὸ σχολεῖο.

Ἐκεῖ ἐμαζεύθηκε πολὺς κόσμος, ποὺ ἤθελε νὰ ἰδῆ τὴν ἑορτή, τὴν ἑορτὴ τοῦ σχολείου.

Τὰ παιδιὰ ἐτραγούδησαν.

Ὁ δάσκαλος ἔβγαλε λόγο.

Στὸ τέλος ὅλοι ἐφώναξαν:

-Ζήτω ἡ Πατρίδα μας!

-Ζήτω ὁ Βασιλεύς μας!

-Ζήτω ὁ Στρατός μας!

-Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου! 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Αλφαβητάριον-1971
Ι.Κ ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΑΚΚΑ

Σχετική  ἀνάρτηση ΕΔΩ

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

violet flower smiley