Ἡ σελίδα τοῦ Γεροντικοῦ

Ἀνηφορίζοντας ἀπό τή Γεθσημανή στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, συναντᾶ κανείς τό μοναστήρι τοῦ ἀββᾶ Ἀβραμίου.

Σ΄αὐτό τό μοναστήρι ἡγούμενος ἦταν ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης ὁ Κυζικηνός. Τόν ρωτήσαμε λοιπόν κάποια μέρα:

«Ἀββά, πῶς μπορεῖ νά ἀποκτήσει κανείς ἀρετή;»

Καί μᾶς ἀπάντησε ὁ Γέροντας:

« Ἄν θέλει κανείς ν’ ἀποκτήσει μιά ἀρετή, δέν μπορεῖ νά τήν κάνει κτῆμα του, ἄν δέν μισήσει τήν κακία πού εἶναι ὁ ἀντίποδάς της.

Ἄν λοιπόν θέλεις νά ἔχεις πάντοτε πένθος στήν ψυχή σου, μίσησε τό γέλιο.

Θέλεις νά ἔχεις ταπείνωση; Μίσησε τήν ὑπερηφάνεια.

Θέλεις νά εἶσαι ἐγκρατής; Μίσησε τή λαιμαργία.

Θέλεις νά εἶσαι σώφρων; Μίσησε τήν ἀκόλαστη ζωή.

Θέλεις νά εἶσαι ἀκτήμων; Μίσησε τή φιλαργυρία.

Αὐτός πού θέλει νά εἶναι κάτοικος τῆς ἐρήμου, μισεῖ τίς πόλεις ἐξαιτίας τῶν πειρασμῶν.

Αὐτός πού θέλει νά ἔχει ἡσυχία, μισεῖ τήν παρρησία.

Αὐτός πού θέλει νά ζεῖ ἄγνωστος, μισεῖ τήν τάση γιά ἐπίδειξη.

Αὐτός πού θέλει νά κυριαρχεῖ στήν ὀργή, μισεῖ νά περνάει τίς ὧρες του μαζί μέ πολλούς.

Αὐτός πού θέλει νά ἔχει ἀμνη σικακία, ἀποφεύγει νά κακολογεῖ τούς ἄλλους.

Αὐτός πού θέλει νά εἶναι ἀπε ρίσπαστος, μένει στή μοναξιά.

Αὐτός πού θέλει νά κυριαρχεῖ στή γλώσσα, ἄς κλείνει τ’ αὐτιά του νά μήν ἀκούει πολλά.

Αὐτός πού θέλει νά ἔχει τόν φόβο τοῦ Θεοῦ πάντοτε, θά μισήσει τή σωματική ἀνάπαυση καί θά ἀγαπήσει τή θλίψη καί τή στενοχώρια». 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Ἁγίας Ἄννα
Τριμηνιαῖο περιοδικό Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἄννης Κατερίνης
Ἔτος 14ο † Δ΄ Τρίμηνο 2010 – Α΄ Τρίμηνο 2011 -Τεῦχος 104ο

Εἰκόνα ἀπὸ: Feber

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

violet flower smiley

Advertisements