Εἶπε κάποιος Γέροντας:

“ Ὅ,τι ἀποστρέφεσαι, μήν τό κάνεις στόν ἄλλο.

Ἀποστρέφεσαι τό νά πεῖ κάποιος λόγια ἐναντίον σου;

Μήν κακολογήσεις κι ἐσύ κάποιον.

Ἀποστρέφεσαι τό νά σέ ἐξευτελίσει κάποιος ἤ νά σέ ἐξυβρίσει ἤ νά ἁρπάξει κάτι ἀπό τά ὑπάρχοντά σου ἤ ὅ,τι ἄλλο παρόμοιο μπορεῖ νά συμβεῖ;

Καί ἐσύ οὔτε ἕνα ἀπ’ αὐτά μήν κάνεις σέ ἄλλον.

Ὅποιος μπορεῖ νά κρατήσει αὐτόν τόν λόγο, τοῦ ἀρκεῖ γιά νά σωθεῖ”.

Ἀντιγραφή  γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

Ἁγία Ἄννα
Τριμηνιαῖο περιοδικό Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἄννης Κατερίνης
Ἔτος 14ο † – Δ΄ Τρίμηνο 2010 – Α΄ Τρίμηνο 2011 -Τεῦχος 104ο

Εἰκόνα ἀπὸ: stihi.ru

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley