Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου (απόσπασμα επιστολής προς Ρωμαίους)

Τον Κύριο επιθυμώ…Εκείνον αναζητώ, ο οποίος πέθανε και αναστήθηκε για μας. Να με συγχωρήσετε, αδελφοί μου, μη με εμποδίσετε να φτάσω στη ζωή.

Διότι ο Ιησούς είναι η ζωή των πιστών. Μη θελήσετε να πεθάνω. Διότι η χωρίς Χριστό ζωή είναι θάνατος. Εμένα που θέλω να ανήκω στο Θεό, μη με χαρίσετε στον κόσμο.

Αφήστε με να λάβω καθαρό φως. Όταν φτάσω εκεί θα γίνω άνθρωπος του Θεού.

Επιτρέψτε μου να γίνω μιμητής του Πάθους του Χριστού του Θεού μου… Σας γράφω ζωντανός, επιθυμώντας να πεθάνω για το Χριστό.

Ο δικός μου έρωτας σταυρώθηκε και δεν υπάρχει μέσα μου φωτιά που να επιθυμεί κάτι, αλλά υπάρχει νερό ζωντανό, που αναπηδάει μέσα μου και μου λέει. Έλα στον Πατέρα.

Δεν ευχαριστιέμαι με τροφή φθοράς, ούτε με τις ηδονές της ζωής αυτής. Θέλω τον άρτο του Θεού, τον άρτο τον ουράνιο, τον άρτο της ζωής, δηλαδή τη σάρκα του Ιησού Χριστού…και πιοτό θέλω το αίμα του, που είναι αθάνατη αγάπη και αιώνια ζωή.

Δεν θέλω πια να ζω σαν άνθρωπος…»

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

Ο ΤΗΡΩΝ
Μηνιαία Ἔκδοση Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος Μοναγρούλλι – Λεμεσός
Ἔτος 7ον – Τεῦχος 8ο – Μάρτιος 2014

Εικόνα από: fit4brain

 το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley