π.Γ.Κ

Είναι αδύνατο το έλεος Του σ’ αυτόν που δεν έχει έλεος και συγχώρηση στον εχθρό του.

Η συγχώρηση των αμαρτιών του ανθρώπου εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου από τη δική του συγχωρητικότητα προς τους εχθρούς.

Πρέπει να πηγάζει από την καρδιά, την πίστη και την προσευχή του, « ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν» (Ματθ. 18, 35)

Είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσει τον εαυτό του ο άνθρωπος, γιατί συγχωρώντας τον άλλο, καταπολεμά το εγώ του, ταπεινώνεται. Βέβαια, αυτό που είναι αδύνατο για τον άνθρωπο είναι δυνατό για το Θεό.

Ο Κύριος, δίνει την αγάπη σε εκείνον που με πόνο το ζητά, και ο άνθρωπος οφείλει να βάλει και τον δικό του αγώνα στην αγάπη αυτή.

Παντοτινά να θυμάται μετά δακρύων: «αυτός έπεσε σήμερα, εγώ αύριο. Αυτός μετανοεί και σώζεται, εγώ;», γιατί αυτό θα τον ταπεινώσει, και θα τον βοηθήσει να βρει την εσωτερική χαρά και ειρήνη και θα τον προστατεύσει από καινούργιες πτώσεις.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

Ο ΤΗΡΩΝ
Μηνιαία Ἔκδοση Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, Μοναγρούλλι –Λεμεσός
Ἔτος 7ον – Τεῦχος 8ο – Μάρτιος 2014

Εικόνα από:djudjukina.ru

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley

Advertisements