Ἰωάννης Πολέμης

Μ’ ἀνοιξιάτικα λουλούδια, μυρωμένα, δροσερά·

Μέ παιγνίδια, μὲ τραγούδια, μὲ φωνὲς καὶ μὲ χαρά,

τὸ λευκόμαλλο χειμῶνα ἄς τὸν διώξωμε καὶ πάλι.

Κι ὁ καθένας ἄς τοῦ ψάλλη:

 «Στὸ καλό, γεροχειμῶνα! Στὸ καλό».

.

Οἱ ἀγροὶ ὅλοι φοροῦνε καταπράσινη στολὴ

καὶ στοὺς κήπους, ποὺ ἀνθοῦνε, κελαδεῖ κάθε πουλί.

Ὅλ’ ἡ φύση λουλουδίζει καὶ φωνάζουν τὰ παιδιὰ

μὲ χαρούμενη καρδιά: 

«Στὸ καλὸ γεροχειμῶνα! Στὸ καλό».

.

Κι ὅταν θὰ γυρίσης πάλι. ἄν καὶ γέρος, θὰ χαρῆς!

γιατὶ ἴσως πιὸ μεγάλη τὴν ᾽Ελλάδα μας θὰ βρῆς!

Τώρα ὅμως, κὺρ χειμῶνα, σύρε, σύρε στὴ δουλειά σου,

γιατὶ πέρασε ἡ σειρά σου. 

«Στὸ καλό. γεροχειμῶνα! Στὸ καλό».

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
1949

Εἰκόνα ἀπὸ:vespig

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»
violet flower smiley

Advertisements