ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ

Ὁ ἅγιος Ἀγαθάγγελος, ἦταν ἕνας νέος καί γενναῖος Ἕλληνας, πού καταγόταν ἀπό τή Φλώρινα τῆς Μακεδονίας καί ἀσκοῦσε τό ἐπάγγελμα τοῦ ὑποδηματοποιοῦ στό Μοναστήρι (σημερινή πόλη Μπίτολα ἤ Μπιτόλια).

Στίς μέρες του οἱ μουσουλμάνοι τῆς περιοχῆς μετά τό Ραμαζάνι γιόρταζαν τριήμερο Μπαϊράμι καί μέσα στίς εὐωχίες, τίς μέθες καί τούς χαμαίζηλους πανηγυρισμούς εἶχαν τήν συνήθεια νά συλλαμβάνουν ὅποιον Χριστιανό ἔβλεπαν μπροστά τους καί νά τόν ἐξαναγκάζουν σέ ἐξισλαμισμό.

Ὁ Ἅγιος Ἀγαθάγγελος, ἀγανακτώντας γιά τό βάρβαρο αὐτό ἔθιμο καί τήν ἀπαράδεκτη συμπεριφορά τῶν μουσουλμάνων, ξεκίνησε καί πῆγε μέχρι τήν Κωνσταντινούπολη, ἐξέθεσε τήν κατάσταση στούς ἁρμοδίους τῆς Ὑψηλῆς Πύλης, ζητώντας προστασία τοῦ ὀρθοδόξου πληθυσμοῦ.

Πράγματι, βρῆκε κατανόηση ἀπό τούς  ὑπηρεσιακούς παράγοντες τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καί ἐπέτυχε νά ἐκδοθεῖ ἀκόμη καί φιρμάνι, πού ἀπαγόρευε στούς Τούρκους τῆς περιοχῆς τέτοιες συμπεριφορές καί πρακτικές.

Μόλις τό πληροφορήθηκαν αὐτό οἱ ἐπιτόπιοι Τοῦρκοι ἔγιναν ἔξαλλοι, τόν συνέλαβαν καί, ἀφοῦ τόν βασάνισαν ἄγρια, τόν ἀποκεφάλισαν μέ ξίφος στίς 17 Φεβρουαρίου τοῦ 1727.

Γιά τήν Ἁγία Κάρα του κατεσκεύασε πολύτιμη λειψανοθήκη ὁ Μητροπολίτης τῆς περιοχῆς Γρηγόριος Πελαγονίας
μέ συνεργάτες του ἱερεῖς, πού ἀναγράφονται ἐπάνω στή Λειψανοθήκη μαζί μέ τήν ἡμερομηνία 25 Φεβρουαρίου
1825.

Αὐτός ὁ θησαυρός βρίσκεται σήμερα στή Μονή Ἁγίου Γεωργίου Μαυροβουνιώτη, κοντά στό χωριό Τροῦλοι τῆς Λάρνακος.

Ἡ μορφή του ἁγιογραφήθηκε πρόσφατα μέ πολλή ἐπιτυχία καί ἐκφραστικότητα ἀπό τίς ἀδελφές τῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων καί εὑρίσκεται στήν Ἱερά Μητρόπολη Φλωρίνης.

Τό ἔτος 2009 ἡ Ἱερά Μητρόπολη τό ἀφιέρωσε στόν Νεομάρτυρα αὐτόν, μέ πολλές καί ποικίλες θρησκευτικές καί πολιτιστικές ἐκδηλώσεις.

Μακάριος Σιμωνοπετρίτης. Νέος Συναξαριστής. Φεβρουάριος. Ἴνδικτος 2006, σελ. 200. 

 Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΚΙΒΩΤΟΣ
ΠEPIOΔIKH EKΔOΣIΣ KATHXHTIKΩN ΣXOΛEIΩN IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ MEΣΣHNIAΣ
ΤΕΥΧΟΣ 44 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley

Advertisements