«Ἡ Ἀγάπη πάντα στέγει»

῏Ηταν ἡμέρες Μεγάλης Σαρακοστῆς, ὅταν ὁ Γέροντας εἶδε ἀπὸ μακρυὰ ἕναν κλέφτη, ποὺ παραβίαζε τὴν πόρτα τοῦ κελλιοῦ του.

Ἦταν ὁ ἴδιος, ποὺ τὸν εἶχε κλέψει καὶ πέρυσι.

Μέριασε ὁ Γέροντας καὶ κρύφτηκε στὴ μάντρα ὥσπου ὁ κλέφτης νὰ τελειώσει τὸ ἔργο του…

Ὅταν τὰ διηγήθηκε στὸν ὑποτακτικό του ἐκεῖνος ὀργισμένος τὸν ἐρώτησε.

– Γιατί, Γέροντα, δὲν μοῦ φώναζες νὰ τὸν πιάσουμε; Ὁ ἴδιος μᾶς ἔκλεψε καὶ πέρυσι καὶ μένει ἀμετανόητος…

– Ποῦ ξέρεις, παιδί μου, τοῦ ἀπήντησε εἰρηνικὰ ὁ Γέροντας. Ἴσως ἐφέτος μετανοήσει!…

– Κι ἄν τὸ ξανακάμει;… ξέσπασε ὁ ὑποτακτικός.

– Ἔ, τότε πρέπει, παιδί μου, νὰ τρέξω νὰ τοῦ ἀνοίξω καὶ νὰ τοῦ τὰ δώσω ἐγώ, γιὰ νὰ μὴν ξανακλέψει καὶ κολάσει γιὰ τρίτη φορὰ τὴν ψυχή του.

Ἔσκυψε ὁ ὑποτακτικὸς, τοῦ φίλησε τὸ χέρι κι᾿ἔφυγε πνιγμένος στὰ δάκρυα… 

Αντιγραφή για τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΑΦΙΔΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ἀριθμὸς τεύχους 7,  Ἰούνιος – Αὔγουστος 2015

Εἰκόνα ἀπὸ: liveinternet.ru 

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

violet flower smiley

Advertisements