π. Χρήστου Ζαχαράκη

Ὅσο παρατηρεῖς τὸν πόνο ποὺ ὑπάρχει γύρω σου τόσο λές, «Δόξα τῷ Θεῷ, θὰ σωθεῖ ὁ κόσμος»!

Μέσα στὸν ὑπέρμετρο εὐδαιμονισμὸ ποὺ προτείνει ὁ σύγχρονος πολιτισμός καὶ προβάλλει ὁ σημερινὸς κόσμος, τὸ νὰ σηκώνεις τὸ σταυρό σου ἐν Κυρίῳ καὶ νὰ πορεύεσαι ἐν καρτερότητι ψυχῆς ἀποτελεῖ μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ σταυρὸς δὲν εἶναι μέσον ἀλλὰ προϋπόθεση σωτηρίας, «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν…ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι».

Θλίψη εἶναι ὁ σταυρὸς καὶ σταυρὸς εἶναι κάθε θλίψη ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἀναδέχεται νὰ σηκώσει ὡς ἀγώνα ἁγιασμοῦ πορευόμενος τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας.

Ὁ πόνος περισσεύει στὸν κόσμο καὶ τὸν σηκώνουν μόνον ἐκεῖνοι ποὺ τὸν ἐπωμίζονται ὡς σταυρὸ, ὁ ὁποῖος ἀναθάλλει μέσα τους τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, ὄχι τῆς βιωτικῆς, μὰ τῆς αἰώνιας.

Τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ σηκώσει ὁ ἄνθρωπος πάνω στὴ γῆ, ἄν δὲ τὸ στηρίξει στὸν οὐρανό, κανένας πόνος δὲν γλυκαίνει, ἄν δὲν ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα.

Κι ὅταν ἡ ἐλπίδα εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, τότε μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος ἑκούσια νὰ ἀποδεχθεῖ καὶ καρτερικὰ νὰ ὑπομείνει θλίψεις, ἀρρώστειες, κακουχίες, ἐξευτελισμούς, γνωρίζοντας «ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».

Ὁ πόνος δὲν εἶναι ἡ μοῖρα τοῦ ἀνθρώπου ἀλλὰ ὁ σταυρός του, ὁ ὁποῖος νικᾶ τὸν κόσμο καὶ ἀπεργάζεται τὴν ἁγιωσύνη.

Εἶπε γέρων: Τὰ ὀδυνηρά γεγονότα χαρίζουν μνήμη Θεοῦ στὸν συνετὸ ἄνθρωπο καὶ προκαλοῦν ἀντιστοίχως θλίψη σ᾽ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει ξεχάσει τὸν Θεό. 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ
Διμηνιαίο φυλλάδιο ορθοδόξου διδαχής
Έκδοση ιεράς μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης
Φύλλο 37ο – Έτος Ζ’-2008 – Ἰανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 

Εἰκόνα ἀπὸ:russkiy-krest

 τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

 violet flower smiley

Advertisements