Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Εἶναι μεγάλη τέχνη νὰ τὰ καταφέρετε νὰ ἁγιασθεῖ ἡ ψυχή σας. Παντοῦ μπορεῖ νὰ ἁγιάσει κανείς. Καὶ στὴν Ὁμόνοια μπορεῖ νὰ ἁγιάσει, ἂν τὸ θέλει. Στὴν ἐργασία σας, ὅποια κι ἂν εἶναι, μπορεῖτε νὰ γίνετε ἅγιοι.

Μὲ τὴν πραότητα, τὴν ὑπομονή, τὴν ἀγάπη. Νὰ βάζετε κάθε μέρα νέα σειρὰ, νέα διάθεση, μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ἀγάπη, προσευχὴ καὶ σιωπή. Ὄχι νὰ ἔχετε ἄγχος καὶ νὰ σᾶς πονάει τὸ στῆθος.

Συμβαίνει, γιὰ παράδειγμα, νὰ σᾶς ἀναθέτουν ἐργασίες πέραν τῶν ὁρίων τῶν καθηκόντων σας. Δὲν εἶναι σωστὸ ν’ ἀντιδρᾶτε ἢ νὰ ἐκνευρίζεστε καὶ νὰ διαμαρτύρεστε. Αὐτὲς οἱ ταραχὲς φέρνουν κακὸ στὸν ἄνθρωπο.

Νὰ τὰ θεωρεῖτε ὅλα σὰν εὐκαιρίες ἁγιασμοῦ. Καὶ κάτι ἀκόμη. Ὑπάρχει κι ἕνα ἄλλο κέρδος· μὲ τὸ νὰ σᾶς ἀναθέτουν πολλὴ ἐργασία μαθαίνετε τὸν τρόπο ὅλης τῆς δουλειᾶς, ἐξυπηρετεῖτε σὲ περισσότερες διακονίες, γίνεσθε πιὸ ὑπεύθυνοι.

Παίρνετε γνώσεις ποὺ ἴσως σᾶς χρειαστοῦν ἀργότερα. Ἂν σᾶς ἀναθέτουν δουλειὲς πάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις σας, μπορεῖτε ὡστόσο νὰ πεῖτε, μὲ εὐγένεια βέβαια: «Συγχωρέστε με, δὲν θὰ μπορέσω νὰ κάμω αὐτὴ τὴν ἐργασία».

Ἀλλὰ μπορεῖτε καὶ νὰ μὴ μιλήσετε καὶ νὰ σᾶς βγεῖ σὲ καλὸ ὅλος αὐτὸς ὁ κόπος.

Ἔτσι κι ἐγώ, ὅπως σᾶς ἔχω πεῖ, ὅταν ἤμουνα μικρός, ὁ πατέρας μου πῆγε στὴν Ἀμερικὴ νὰ δουλέψει στὴ διώρυγα τοῦ Παναμᾶ. Μικρὸς ἐγώ, φτωχοὶ οἱ γονεῖς μου.

Ἡ μητέρα μου μ’ ἔστειλε σ’ ἕνα κατάστημα στὴ Χαλκίδα. Ἦταν ἐκεῖ κι ἄλλα δύο παιδιά. Ὅλοι διατάζανε ἐμένα κι ἐγὼ ἔτρεχα παντοῦ. Ὅ,τι μοῦ λέγανε, ἐγὼ τὸ ἔκανα χωρὶς νὰ πονηρεύομαι. Κι αὐτό μοῦ βγῆκε σὲ καλό.

Μιὰ μέρα ποὺ σκούπιζα τὸ κατάστημα, εἶχαν χυθεῖ μερικὰ σπυριὰ καφὲ ἄλεστα. Ἐγὼ ἔσκυψα καὶ τὰ ἔβαλα στὸ χέρι, γιὰ νὰ τὰ ρίξω πίσω στὸ τσουβάλι.

Τὸ ἀφεντικὸ ἦταν στὸ γραφεῖο του, μὲ εἶδε, κατάλαβε τί πῆγα νὰ κάνω καὶ μὲ φώναξε. Φώναξε καὶ τ’ ἄλλα τὰ παιδιὰ καὶ τὰ δασκάλεψε. Γινόταν ἐκεῖ μεγάλες σπατάλες κι ἐγὼ τοῦ ἔκανα καλὴ ἐντύπωση.

Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα εἶπε καὶ μοιραστήκαμε τὶς δουλειὲς καὶ βάλαμε τάξη στὸ κατάστημα. Δούλευα σ’ ὅλα μὲ ἐπιμέλεια καὶ χωρὶς ἀντίρρηση. Ἔπαθα κανένα κακό;

Νὰ ἐργάζεσθε μὲ ἐγρήγορση, ἁπλά, ἁπαλά, χωρὶς ἀγωνία, μὲ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση, μὲ ἀγαθὴ διάθεση. Τότε ἔρχεται ἡ θεία χάρις. 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Φ 02 – Χειμώνας 2014-15 

Εἰκόνα: ἔργο τοῦ MarkKeathley 

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley