Γιατί τήν Πρωτοχρονιά κόβουμε τήν βασιλόπιττα καί βάζουμε ἕνα φλουρί μέσα; Καί γιατί ὁ Ἅη Βασίλης μᾶς φέρνει δῶρα;

Γιά νά σᾶς ἀπαντήσω, παιδιά, στό ἐρώτημα αὐτό, πρέπει νά σᾶς πῶ μιά πολύ παλιά ἱστορία:

Εἶχαν περάσει πάνω ἀπό τριακόσια χρόνια ἀπό τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶχαν ἐγκαταλείψει τά εἴδωλα καί εἶχαν γίνει Χριστιανοί. Καί στήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας ζοῦσε ἕνας ἅγιος Δεσπότης, ὁ Βασίλειος.

Ὁ Δεσπότης αὐτός, ὁ Βασίλειος, ἦταν μεγάλος θεολόγος καί ἐπίσης ἀγαποῦσε πολύ τούς φτωχούς ἀνθρώπους.

Τόσο πολύ τούς ἀγαποῦσε, πού ἔδωσε ὅλα τά λεφτά του σέ ὅσους εἶχαν ἀνάγκη καί ἔφτιαξε πολλά ἱδρύματα. Τόσο σπουδαῖος ἦταν, πού τόν ὀνόμασαν «Μέγα».

Τότε ὅμως ζοῦσε ἕνας κακός αὐτοκράτορας πού τόν ἔλεγαν Ἰουλιανό.Αὐτός ἤθελε νά ξαναφέρει στό κράτος τήν θρησκεία τῶν εἰδώλων, τούς ψεύτικους θεούς, καί πολεμοῦσε τόν Χριστιανισμό. Ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀντιστέκονταν στά σχέδιά του αὐτά.

Ἔτσι ὁ Ἰουλιανός, κάποτε πού πήγαινε νά πολεμήσει τούς Πέρσες, ἀπείλησε τόν Μέγα Βασίλειο καί τούς χριστιανούς τῆς περιοχῆς τῆς Καισάρειας ὅτι, ὅταν γυρνοῦσε, θά κατέστρεφε τήν πόλη τους.

Τί νά κάνει κι ὁ Μέγας Βασίλειος, γιά νά προστατέψει τούς ἀνθρώπους, ζήτησε ἀπό τόν καθένα τους νά φέρει ὅ,τι χρυσαφικά εἶχαν, γιά νά τά προσφέρουν στόν ἄρχοντα, ὅταν θά γύριζε, καί νά τούς ἀφήσει ἥσυχους, χωρίς νά τούς κάνει κακό.

Στόν πόλεμο ὅμως μέ τούς Πέρσες ὁ βασιλιάς πέθανε ἐπάνω στήν μάχη καί οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως γλίτωσαν ἀπό τό κακό πού τούς περίμενε. Ὅλοι χάρηκαν ἀπό τήν ἀνέλπιστη σωτηρία! Ἀλλά τώρα τί θά ἔκαναν τά χρυσαφικά πού εἶχαν μαζέψει; Ἕνα μέρος τό ἔδωσαν γιά φιλανθρωπικά ἱδρύματα, ἀλλά τά ὑπόλοιπα ἦταν πολύ δύσκολο νά τά μοιράσουν δίκαια.

Ὁ Μέγας Βασίλειος προσευχήθηκε πολύ στόν Θεό γιά νά τόν φωτίσει πῶς νά μοιράσει τά χρυσαφικά χωρίς νά παραπονεθεῖ κανένας καί στό τέλος σκέφτηκε νά κάνει τό ἑξῆς: Ἔδωσε ἐντολή νά φτιάξουν μικρά ψωμάκια καί ἔβαλε μέσα στό καθένα ἀπό λίγα χρυσαφικά.

Μετά τά μοίρασε στόν κόσμο καί ὁ καθένας ἔπαιρνε ὅ,τι τοῦ τύχαινε. Ἔτσι ὅλοι ἔμειναν εὐχαριστημένοι.

Ἀπό τότε ἔγινε ἔθιμο τήν 1η Ἰανουαρίου, ὅταν εἶναι ἡ γιορτή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, νά φτιάχνουν οἱ νοικοκυρές τήν βασιλόπιττα, δηλαδή τήν πίττα τοῦ Ἅη Βασίλη, καί νά βάζουν μέσα ἕνα φλουρί. Κι ὅποιος τό βρεῖ, αὐτός εἶναι ὁ τυχερός τῆς χρονιᾶς!

Κι ἀκόμα ἔμεινε τό ἔθιμο ὅτι ὁ Ἅη Βασίλης ἀπό τήν Καισάρεια μᾶς φέρνει πλούσια δῶρα.

Χρόνια πολλά λοιπόν σέ ὅλους! Κι ὁ Ἅη Βασίλης νά σᾶς φέρει εἰρήνη καί χαρά καί ὅ,τι ἄλλο τοῦ ζητήσετε!

Θά τοῦ ζητήσω κι ἐγώ κάτι: Ὅπως τότε πού ζοῦσε, ἔτσι καί τώρα νά βοηθάει ὅλους τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη καί νά παρακαλάει τόν Θεό γιά ὅλους μας! 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

Στήν ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ
Ἕνα περιοδικό γιά τά παιδιά
Ἱερά Μητρόπολις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Ἀριθμ. 4 

Εἰκόνα ἀπὸ: Αναβάσεις

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley