Ἄν σέ ἀγαπῶ Κύριε, δέν τό κάνω γιά τόν Παράδεισο πού ὑποσχέθηκες.

Ἄν φοβᾶμαι τήν ἁμαρτία ὁ λόγος δέν εἶναι ἡ κόλαση πού μέ ἀπειλεῖ.

Ὅ,τι μέ ἑλκύει κοντά Σου εἶσαι μονάχα Ἐσύ!

Ἐσύ πού μέ ἀγάπησες, ὥς τό Σταυρό Σου καί ὥς τή δόξα Σου!

Κι ἄν δέν ὑπῆρχε Κόλαση δέ θά ’θελα ποτέ νά Σέ λυπήσω… νά παραβῶ τό Θέλημά Σου…

Γέμισε τή ζωή μου μέ Ἀγάπη!

Κάνε με νά σκορπίζω Φῶς!  

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΚΙΒΩΤΟΣ
ΠEPIOΔIKH EKΔOΣIΣ KATHXHTIKΩN ΣXOΛEIΩN IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ MEΣΣHNIAΣ
ΤΕΥΧΟΣ 24o – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Εἰκόνα ἀπὸ: sobiratelzvezd.ru

 τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

violet flower smiley

Advertisements