Μιχ. Δ. Στασινόπουλος

ΧΕΙΜΩΝΙΑ
Στὸ χωριὸ μὲ τ’ ἄσπρα σπίτια ἦρθε ἡ χειμωνιά,

μαζευθῆκαν τὰ σπουργίτια καὶ ζητοῦν ζεστὴ γωνιά.

Ἔξω ἀπ’ τοῦ χωριοῦ τὰ σπίτια ἦρθε ἡ παγωνιά.

Τὰ κλαριὰ δὲν ἔχουν φύλλα, σπόρος πουθενά,

μέσ’ στό τζάκι ἀνάψαν ξύλα κι ἔξω τὸ πουλὶ πεινᾷ.

Τὰ κλαριὰ γυμνὰ ἀπὸ φύλλα, σπόρος πουθενά.

Τὸ καλὸ παιδὶ θ’ ἀνοίξῃ τότε, τί χαρά!

Καὶ τὰ ψίχουλα θὰ ρίξῃ στὰ πουλάκια τὰ μικρά.

Τὸ θολὸ τζάμι θ’ ἀνοίξῃ τότε, τί χαρά.

Μιὰ καὶ δυὸ θὰ φτερουγίσουν μέσα στὴν αὐλή,

τὴν κοιλιά τους νὰ γεμίσουν, ποὺ ἦταν ἄδεια ὥρα πολλή,

καὶ γι’ ἀλλοῦ θὰ ξεκινήσουν, ὥρα τους καλή. 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ. ΜΕΓΑ, Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ Σ. ΔΟΥΦΕΞΗ, Θ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
1959 

Εἰκόνα gif ἀπὸ:confessionsofacornfedgirl 

τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

violet flower smiley