Ἰωάννης Πολέμης

Ἀπὸ τὴ γῆ δυὸ δάκρυα, θερμὰ μαργαριτάρια,

ἀνέβηκαν καὶ στάλαξαν στοῦ Πλάστη τὰ ποδάρια.

Κι εἶπε τὸ πρῶτο τρέμοντας ἐμπρὸς στὸ θεῖο θρόνο:

«᾽Εμένα μ’ ἔβγαλε ἡ καρδιὰ γιὰ τὸ δικό της πόνο».

Κι ὁ Πλάστης ἀποκρίθηκε: «Οὔτε στιγμὴ μὴ χάνης!

Σύρε νὰ γίνης βάλσαμο, τὸν πόνο της νὰ γιάνης».

Κι εἶπε καὶ τ’ ἄλλο τρέμοντας ἐμπρὸς στὸ θεῖο θρόνο:

«᾽Εμένα μ’ ἔβγαλε ἡ καρδιὰ γιὰ κάποιον ξένο πόνο!»

Κι ὁ πλάστης ἀποκρίθηκε: «᾽Εσὺ μαζί μου μεῖνε!

Τῆς εὐσπλαχνίας τὰ δάκρυα δικά μου δάκρυα εἶναι».

Ι. Πολέμης

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΙΚ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ-ΔΗΜ. Γ. ΖΗΣΗ Κ.Α.
1939 

Εικόνα από: positiv-ru

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

violet flower smiley