Αρχιμ. Δανιήλ Γ. Αεράκη

‘Η πνευματική ανάστασις, ως γεγονός, είναι δυσκολώτερο από τη σωματική ανάστασι.

Το σώμα του ανθρώπου ανασταίνεται εύκολα, αφού πρόκειται για ύλη, που δεν αντιστέκεται στην παντοδυναμία του Θεού.

Η ψυχή του ανθρώπου ανασταίνεται δύσκολα, αφού η ελευθερία της βουλήσεως αντιστέκεται στο θαύμα του Θεού.

Για να ενεργήση ο Θεός την ανάστασι των νεκρών, δεν παίρνει την άδεια κανενός.

Για να ενεργήση την πνευματική ανάστασι των ανθρώπων, απαιτείται η άδεια ενός εκάστου, η συγκατάθεσις της βουλήσεώς του.’

[Αρχιμ. Δανιήλ Γ. Αεράκη. Η Α΄προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αθήνα 2003, σελ. 519]

Πηγή: «Λίθοι ιάσπιδες κρυσταλλίζοντες»

Εικόνα: «Κορίτσια. Κυριακή των Βαΐων», έργο του Серафима Иасоновна Блонская, από: ru.wikipedia

violet flower smiley

 

Advertisements