Ιερομόναχου Γρηγορίου «Το Άγιον Βάπτισμα»

Ο Θεός ευλόγησε τους πρωτόπλαστους με την ευλογία της παιδοποιίας: Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην.

Για να χαρούν οι πρωτόπλαστοι την ευλογία αυτή, ο Δημιουργός τους προίκισε με τη χάρη της αγάπης του ενός προς τον άλλο. Η Παρακοή τους μετέτρεψε την αγάπη σε φιλαυτία. Έτσι η φιλαυτία έγινε μητέρα όλων των παθών.

Τα πάθη γράφει ο Άγιος Μάξιμος είναι «κίνησις ψυχής παρά φύσιν». Είναι μια αρρώστια της ψυχής: «Τα πάθη αρρώστια εστί της ψυχής, επισυμβάντα και επεισελθόντα τη φύσει και εξαγαγόντα της ιδίας υγείας».

Η αγάπη είναι η υγεία της ψυχής. Η φιλαυτία είναι η ασθένεια ημών των καταδίκων, όπως λέει η ευχή.

Αυτό που μολύνει την ψυχή δεν είναι η σύλληψη και η γέννηση του παιδιού, αλλά το πάθος που δεν εξαγιάσθηκε. Η αρρώστια που δεν θεραπεύθηκε.

Γι’ αυτό ακριβός η Αγία μας Εκκλησία, στις περιπτώσεις εκείνες που η σύλληψη και η παιδοποιία υπήρξε καρπός αγίας και φιλοθέου ζωής, εορτάζει και πανηγυρίζει: «Αμέμπτως τω Θεώ πολιτευσάμενοι, την πάντων εκύησαν σωτηρίαν, οι θεόφρονες γεννήτορες της τον Κτίστην τεκούσης και Θεό ημών».

Οι άγιοι λοιπόν, Πατέρες συνέταξαν τις παρατιθέμενες Ευχές, το περιεχόμενο των οποίων προσδιορίστηκε από το βαθμό μολυσμού, που προσγίνεται στην τίκτουσα και το τεχθέν.

Αν εμείς δεν διακρίνουμε την αόρατη αυτή ηθική μόλυνση, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονεί ο πιστός ότι όσα είπαν και ενήργησαν οι Άγιοι Πατέρες, το έκαμαν φερόμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος.

Οπότε, ακόμη κι’ αν εμείς δεν τα κατανοούμε, πρέπει να τα δεχόμεθα, ως θεσπίσματα του Αγίου Πνεύματος, δια του Οποίου οι Άγιοι βλέπουν τις μυστικές Του ενέργειες.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

Ο ΤΗΡΩΝ
Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος Μοναγρούλλι, Λεμεσός
Έτος 6ο , Αρ. Τεύχος 3ο ,Νοέμβριος 2012

Εικόνα από: reading.com.ua

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley

Advertisements