ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗι ΥΠΟΔΟΧΗι ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ»
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016)

*************************

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης, λαμπρῶς πανηγυρίζουσα, καλεῖ εἰς πάνδημον ἑορτασμὸν τὸν εὐσεβῆ λαόν της, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου, ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ τοῦ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ.

Αἱ ἱεραὶ ἀκολουθίαι, ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ τοῦ Πολιούχου, θὰ τελεσθοῦν κατὰ τὸ ἀκόλουθον πρόγραμμα :

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.00 – 11.00 π.μ. : Ὄρθρος, Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐ-πετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
6.00 μ.μ. : Ὑποδοχὴ εἰς τὸν αὔλειον χῶρον τοῦ πολιούχου ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ τῆς ἱερᾶς, ἱστορικῆς καὶ θαυματουργοῦ Εἰκόνος ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ» προερχο-μένης ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης & Σταγῶν, καὶ ἀκολούθως ἡ ἐπίσημος Δοξο-λογία χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου.
7.30 μ.μ. : Ἀκολουθία Μ. Ἑβδομάδος ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρίκκης & Σταγῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 – 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἀκολουθία Μ. Ἑβδομάδος ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 – 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἀκολουθία Μ. Ἑβδομάδος ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 – 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἀκολουθία Μ. Ἑβδομάδος ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 – 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἀκολουθία Μ. Ἑβδομάδος ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 – 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Μέγας Ἑσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.00 – 10.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου.
6.30 μ.μ. : Ἀκολουθία ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ τοῦ ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου, ὅστις θὰ κηρύξῃ τὸν Θεῖ-ον Λόγον.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 – 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Προεόρτιος Ἑσπερινὸς καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.

ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.00 – 10.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
11.00 π.μ. : Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ», μετὰ τῶν χαριτοβρύτων Λειψάνων καὶ τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
6.30 μ.μ. : Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
6.30 – 10.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὸν Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον, προ-εξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου.
11.00 π.μ. : Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως.
6.30 μ.μ. : Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, ἐπὶ τῇ συνάξει τῶν ἁγίων ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΕ-ΣΤΟΡΟΣ καὶ ΛΟΥΠΟΥ. καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 – 10.00 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγ. Σκέπης τῆς Θεοτόκου καὶ ἐν συν-εχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 – 10.00 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἑσπερινός καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 – 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Μέγας Ἑσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.00 – 10.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, μετὰ θείου κηρύγματος.
6.30 μ.μ. : Ἑσπερινός καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 – 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἑσπερινός, ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανὼν καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ ἱερὰ Ἀ-γρυπνία.
9.00 μ.μ. : Συναυλία Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Θεσσαλονίκης «ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός» εἰς τὸ Μέγαρον Μουσικῆς Θεσσαλονίκης. Βράβευσις τοῦ ἄρχοντος Πρω-τοψάλτου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τοῦ ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσσαλονίκης κ. Χα-ριλάου Ταλιαδώρου.

ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
7.30 – 9.30 π.μ. : Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ ὁ μικρὸς Ἁγιασμός.
6.30 μ.μ. : Ἑσπερινός καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
7.30 – 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἑσπερινός καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
7.30 – 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἑσπερινός καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
7.30 – 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἑσπερινός καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
9.00 μ.μ. : Συναυλία εἰς τὸ Μέγαρον Μουσικῆς Θεσσαλονίκης μὲ θέμα : «Μουσι-κὲς στὰ ἴχνη τοῦ Βυζαντίου» (Εἰσιτήρια προπωλοῦνται εἰς τὸ Μέγα-ρον Μουσικῆς).

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
9.00 π.μ. : Ἔναρξις Ἡμερίδος εἰς τὸ Μέγαρον Μουσικῆς Θεσσαλονίκης μὲ θέμα : «Ὁ Βυζαντινὸς Πολιτισμὸς ὡς ἐργαλεῖο οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως : Ἡ περίπτωσις τῆς Θεσσαλονίκης».

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 – 11.00 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ Θεοφίλου, καὶ συλλειτουργούντων τῶν Μακαριωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κύπρου κ.κ Χρυσοστόμου & Ἀλβανίας κ.κ Ἀναστα-σίου, τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου καὶ ἄλλων κε-κλημένων Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων.
6.30 μ.μ. : Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις ἐπὶ τῇ ἀναχωρήσει τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ» ἐκ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου.
7.00 μ.μ. : Τελετὴ καθαγιασμοῦ τοῦ Μύρου τοῦ ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καὶ ἐν συν-εχείᾳ Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 7ῃ Ὀκτωβρίου 2016.- ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πηγή: Σημεία Καιρών 

Διαβάστε το Ιστορικό της Ιερής και Θαυματουργής εικόνας Παναγίας της επονομαζόμενης «Επισκέψεως»

violet flower smiley