Γεώργιος Δροσίνης «Φευγᾶτα χελιδόνια»

Πρωτοβρόχι 

Τὸ καλοκαίρι ἔχει τὶς χάρες του·

ποιός τὶς ἀρνιέται, ποιός λέγει «ὄχι»;

Μὰ κάποιες χάρες ἔχει ξέχωρες

τοῦ Ἁϊ Δημητριοῦ τὸ πρωτοβρόχι.

***

Τὰ πεῦκα ἀπ’ τὴν βροχὴ δροσόλουστα

μοσκοβολοῦν σὰ θυμιατήρια.

Νερὸ γεμᾶτα τὰ χλωράγκαθα

γίνονται τῶν πουλιῶν ποτήρια.

***

Ὁ πλάτανος, ποὺ ἀνεμοδέρνεται

γυμνὸς καὶ ξέφυλλος, ἀνδρειεύει,

τοὺς κλώνους ἔχει ελαφοκέρατα

καὶ μὲ τ’ ἀερικὰ παλεύει.

***

Τ’ ὥριμο κούμαρο ὁλοκόκκινο

τὰ πράσινα κλαδιὰ ᾽ματώνει.

Χρυσῆ ἡ σταρήθρα στὰ μεσούρανα

χορταινει φῶς καὶ ξεφαντώνει.

***

Τῶν θυμαριῶν τὰ ξηροκλώναρα

πρώϊμα πρασινοφυλλιάζουν

καὶ την ᾽σοδειά απ’ τὶς ἀποθῆκές τους

βρεγμένη τὰ μυρμήκια ᾽λιάζουν.

***

Στὸ κυπαρἰσσι, κάθε ἀπόβραδο,

ποὺ τό ᾽χουν πύργο καὶ παλάτι

φωνάζουν οι σπουργῖτες, τρώγονται,

ποιὸς ναὕρῃ πιὸ ζεστὸ κρεβάτι.

 Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Θ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ, Σ. ΔΟΥΦΕΞΗ, Γ. ΜΕΓΑ
1959 

Εἰκόνα ἀπὸ: neizvestniy-geniy.ru

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

violet flower smiley