Μιά φορὰ ἕνας ἄνθρωπος ἐπισκέφτηκε ἕνα γέροντα. Ἀποροῦσε τί θὰ γινόταν στὸ μέλλον.

Εἶχε καὶ ἕνα φίλο μαζί του ποὺ εἶχε τὴν ἴδια ἀπορία. Πλησίασε πρῶτα ὁ φίλος του καὶ ρώτησε τὸν γέροντα.

«Πάτερ, τί θέλει ὁ Θεὸς νὰ γίνω στὴ ζωή μου, ἂν Τὸν δοξάζω καὶ Τὸν εὐχαριστῶ;».

«Αὐτὸ θὰ στὸ φανερώσει ἀργότερα… Ἐσὺ τώρα κοίτα τὴν ψυχή σου».

Ἂν καὶ ἄκουσε τὴν ἀπάντηση δὲν πτοήθηκε ὁ πρῶτος καὶ ρώτησε καὶ αὐτός «Τί θέλει ὁ Θεὸς νὰ γίνει ὥστε νὰ δοξάζεται;».

«Σκουπιδιάρης…», τοῦ ἀπάντησε.

«Μὰ, πάτερ, τί λέτε; Σκουπιδιάρης;! Εἴπαμε δὲν θέλω καὶ δόξες μὰ σκουπιδιάρης;».

Μὰ ὁ γέροντας ἤξερε ὅτι ἀντίθετα μὲ τὸ ἄλλο παλικάρι εἶχε ὑπερηφάνεια.

«Ναὶ παιδί μου. Σκουπιδιάρης. Ὅλοι σὲ ταπεινώνουν καὶ χάνεται ἡ ὑπερηφάνεια. Μὰ παράλληλα βοηθᾶς τὸν κόσμο.

Καὶ δὲν δέχεσαι ἐπαίνους. Ἄς μείνουμε ἕνα μήνα καὶ πολὺ λέω, χωρὶς σκουπιδιάρηδες, νὰ δεῖς ποὺ ἄνθρωπος δὲν θὰ βγαίνει ἔξω.

Βλέπεις ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι μόνο ἰατρός ἀλλά καὶ σκουπιδιάρης, γιατί τόσα σκουπίδια ποὺ μαζεύουμε εἴτε θὰ τὰ πετάξει καθαρίζοντάς μας εἴτε θὰ τὰ ἀνακυκλώσει σὲ μετάνοια». 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 – TEYXOΣ 56
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Εἰκόνα ἀπὸ: mirvboge.ru

violet flower smiley

Advertisements