Φώτης Κόντογλου

«Δεν είμαι άξιος να σε συμβουλεύσω. Απλώς σου λέγω ό,τι λέγω και στον εαυτό μου.

Είμαστε κ’ οι δυο μαθητευόμενοι. Ο ένας περισσότερο καιρό από τον άλλον.

Αυτή η μαθητεία δεν τελειώνει ποτέ, μέχρι γήρατος.

Όποιος μαθητής στην τέχνη μας πει ότι τελείωσε τα μαθήματά του και πήρε απολυτήριο, αυτός είναι χαμένος και ανάξιος εργάτης του αμπελώνος.

Η ζωή μας και η χαρά μας είναι αιωνίως να ερευνούμε, και να λέμε στο τέλος “αχρείοι δούλοι και αμαθείς τεχνίται εσμέν”.

Όταν παύσει ο έρωτάς μας προς αυτά τα έργα και πούμε πως γινήκαμε τέλειοι, παύουμε κιόλας να ζούμε πνευματικά, δηλαδή με ταπείνωση».

[Φ. Κόντογλου, επιστολή στον Ε. Μαυρικάκη 11/9/1955, αντιγραφή από Π. Β. Πάσχο]

Πηγή: «Λίθοι ιάσπιδες κρυσταλλίζοντες»

Εικόνα «Ο Χριστός περπατάει στο νερό» έργο του Julius Sergius Von Klever από: wikimedia.commons

violet flower smiley