ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Προσευχή

«Μακάριοι είναι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά» είπες Κύριε.

Κι εγώ σήμερα γι’ αυτό το ζήτημα θέλω να σου μιλήσω.

Η καρδιά μου δεν είναι καθαρή.

Θυμοί, ζήλια, φθόνος, εκδίκηση, ψέματα. υπερηφάνια, κι ένα σωρό άλλες κακίες και πονηρίες την έχουν λερώσει.

Κι όμως θέλω την καρδιά μου καθαρή.

Ζητώ τη βοήθειά Σου σ’ αυτό μου τον αγώνα, που είναι δύσκολος.

Πιστεύω όμως, πως μαζί Σου τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο.

Βοήθησέ με, Ιησού Χριστέ:

Ν’ αγωνίζομαι.

Να προσεύχομαι.

Να εξομολογούμαι.

Αυτά πιστεύω, είναι τα τρία σφουγγάρια, που θα κρατάνε την καρδιά μου καθαρή και θα της δώσουν τη δυνατότητα να δει Εσένα, σύμφωνα με τα λόγια Σου: «Αυτοί (οι καθαροί) θα δουν  το Θεό».

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

Η Ζωή του Παιδιού
Δεκαπενθήμερο Χριστιανικό περιοδικό
Έτος 32ον – αριθ. φύλλου 687
Αθήναι 15 Οκτωβρίου 1977
 violet flower smiley

Advertisements