Χαρά στα μάτια που δακρύζουν για κάποιον άλλον που πονά,

γιατί τα μάτια αυτά θα ιδούνε του Παραδείσου τα καλά!

Χαρά στα χέρια όπου ντύνουν μικρά παιδιά και ορφανά,

γιατί τα χέρια αυτά θα γίνουν φτερά για να πετούν ψηλά!

Χαρά στο σπίτι όπου ανοίγει την πόρτα στον περαστικό,

γιατί  η πόρτα αυτή ανοίγει στην Παναγιά και στον  Χριστό!

Χαρά στο στόμα όπου λέγει  λόγια παρήγορα γλυκά,

γιατί το στόμα αυτό θα ψάλλει με τους αγγέλους ωσαννά! 

Γέροντα την ευχούλα σου νάχουμε…

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Αντιγραφή/Απομαγνητοφώνηση για το «σπιτάκι της Μέλιας»

Πηγή: βίντεο στο youtube 

Εικόνα από: happy-school.ru

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley

Advertisements