Παναγία η ΑΓΙΟΣΟΡΊΤΙΣΣΑ
Τοῦ Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου

Οἱ ἄτεκνοι καί γηραλαῖοι γονεῖς τῆς Θεοτόκου λαμβάνουν μεγίστη χαρά γιά τή γέννησή της στή δύση τῆς ζωῆς τους.

Ἡ Παναγία εἶχε μεγάλη μυστική χαρά κατά τόν εὐαγγελισμό καί τή γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Χαρά τή γεμίζουν τά θαύματα τοῦ Υἱοῦ της, ἡ Ἀνάσταση καί ἡ Ἀνάληψη. Εἶχε χαρά καί ἔδινε χαρά γιατί ἦταν καθαρή, σεμνή, ταπεινή καί ὑπάκουη.

Δέν ἔκανε τοῦ κεφαλιοῦ της, δέν ξεθάρρευε, δέν ὑποκρινόταν, δέν φώναζε καί ἀπειλοῦσε. Μοίραζε ὡραία καί καλή χαρά μέ τόν ἅγιο τρόπο της.

Ἡ Παναγία εἰκονίζεται συνήθως ἔχοντας σφιχτά στήν ἀγκαλιά της τόν Χριστό, τήν πηγή τῆς χαρᾶς της.

Ἕνα ἀπό τά πολλά της προσωνύμια, τά πολύ χαρακτηριστικά καί χαριτωμένα, εἶναι «ἡ πάντων χαρά».

Δίνει χαρά σέ ὅσους Τῆς τή ζητοῦν οἱ ἄχαροι καιροί μας ἔχουν ἰδιαίτερα μεγάλη τήν ἀνάγκη τῆς χαρᾶς.

Οἱ ἄνθρωποι ἀπογοητευμένοι ἔχουν χάσει τό θάρρος, τό κουράγιο, τήν ἐλπίδα καί τή σωστική χαρά.

Μερικές φορές ψάχνουν τή χαρά σέ τόπους πού δέν πρόκειται νά τή βροῦν καί γυρίζουν σπίτια τους πιό δυστυχισμένοι. Ἡ χαρά εἶναι ἕνας τῶν καρπῶν τοῦ Ἁγ. Πνεύματος.

Εὔχομαι καί προσεύχομαι στήν Πάντων χαρά Παναγία τήν οὐσιαστική σύνδεση, ἰδιαίτερα τῶν νέων μας, μέ τήν πραγματική χάρη καί χαρά καί ὄχι μέ τά πικρά ὑποκατάστατά της.

Ὁ Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ἔλεγε: «Ἔχω τόση χαρά πού δέν ξέρω τί νά τήν κάνω».

Ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης προσευχόμενος ἔλεγε: «Θεέ μου  μή μοῦ δώσεις ἄλλη χαρά, γιατί θά σπάσει ἡ καρδιά μου…».  

 Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ
Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου
Τεῦχος 40 Ἰούλιος – Σεπτέμβριος 2012

violet flower smiley

Advertisements