π. Λίβυος

Ότι κι αν συμβαίνει στην ζωή μας, όσο δύσκολα κι αν έρθουν τα πράγματα, όσο αχάριστα κι αν μας φερθούν, να διαφυλάξουμε την ανθρωπιά μας.

Μην αφήσουμε το πρόβλημα να μας παραμορφώσει.

Γιατί όσο πιο πολύ άνθρωποι μένουνε τόσο πιο θεϊκοί γινόμαστε.

Πηγή: παπα – Λίβυος

violet flower smiley