Ο άγιος γέροντας Σίμων Αρβανίτης εξηγεί με απλό τρόπο την εκμάθηση της Νοεράς Προσευχής.

«Όταν θα αρχίσεις να προσεύχεσαι και να λες το «Κύριε Ιησού Χριστέ,Υιέ του Θεού, ελέησόν με», θα συγκεντρώσεις τις λέξεις στο μυαλό σου και θα αρχίζεις να τις λες, αργά στην αρχή.

Να προσέξεις η συγκέντρωση και οι λέξεις που θα λες, να πηγαίνουν μαζί και σιγά σιγά θα την λες πιο γρήγορα.

Όταν θα φεύγει ο νους σου και οι λέξεις σου δεν θα πηγαίνουν μαζί, θα τις λες πάλι ξανά αργά.

Όταν βλέπεις ότι πηγαίνεις καλά, θα λες την ευχή γρήγορα.

Αυτό θα κάνεις κάθε φορά, που θα προσεύχεσαι με την νοερά προσευχή.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΙΜΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1901-1988

Άγιος Γέροντας Σίμων Αρβανίτης

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

Πηγή: βίντεο στο youtube 

Εικόνα «Προσευχή – η αναπνοή της ζωής» από: logoslovo.ru

violet flower smiley

 

Advertisements