Ο άνθρωπος, η κορωνίδα της δημιουργίας, έχει μέσα του το επικίνδυνο δώρο της ελευθερίας.

Γι’ αυτό και ο ίδιος είναι επικίνδυνος και κουραστικός για όλα τα συστήματα και τις θεωρίες.

Σωτηρία του δεν είναι η έξωθεν παροχή αγαθών.

Δεν μπαίνει ο άνθρωπος σε κατασκευασμένο από τρίτους παράδεισο.

Ο παράδεισος, ως έκπληξι ζωής, ανατέλλει από τον κάθε έναν άνθρωπο: «Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστιν».

Μέσα στον άνθρωπο κυοφορείται το θαύμα του ‘εξαίφνης’, η αλλαγή, η έκπληξι, ο αιφνιδιασμός.

Μπορεί να μετανοήσει, να μεταμορφωθή, να αλλάξη νου και μορφή. Σου επιφυλάσσει εκπλήξεις.

Μπορεί ο έσχατος να γίνει πρώτος και ο πρώτος έσχατος.

Δεν προδιαγράφεται η ζωή του. Δεν υπολογίζεται η αξία του.

Είναι ένα ον εν εξελίξει. Βρίσκεται εν πορεία.

Μένει πάντοτε ο ίδιος, γινόμενος εξ ολοκλήρου άλλος θεία χάριτι.

[Αρχιμ. Βασιλείου. Λειτουργικός τρόπος. Ι. Μ. Ιβήρων 2004]

.

Πηγή: «Λίθοι ιάσπιδες κρυσταλλίζοντες»

 Εικόνα από:life.stdnt.uk

violet flower smiley