τοῦ Φώτη Κόντογλου

…Ὅλα ὑπηρετοῦνε τὰ γοῦστα τῶν ἀφεντάδων. Μάλιστα τόσο πολὺ ἀγαποὺν αὐτοὶ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ εἶναι ἐνθουσιασμένοι πῶς δὲν θὰ ἀφήσουνε τίποτα ἑλληνικὸ ὅπου πατήσουνε.

Καημένη Ἑλλάδα! Τί τέλος σὲ περίμενε! Μὰ δὲν ἔχεις μήτε κάποιον νὰ σὲ κλάψει, γιατί τὴν κηδεία σου τὴ γιορτάζουνε σὰν γάμο, μὲ χαρὲς καὶ μὲ τραγούδια, ποὺ αὐτὰ εὐτυχῶς δὲν εἶναι ἑλληνικά.

Σήμερα νομίζεται καλὸς σὲ ὅλα, ὅποιος εἶναι ἀδιάφορος, ὅποιος δὲν νοιάζεται γιὰ τίποτα, ὅποιος δὲν νιώθει καμιὰ εὐθύνη. Ἀλλιῶς τὸν λένε σωβινιστή, τοπικιστή, μισαλλόδοξο, φανατικό.

Ὅποιος ἀγαπᾶ τὴν χώρα μας, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά μας, τὴν παράδοσή μας, τὴν γλῶσσα μας, θεωρεῖται ὀπισθοδρομικός…

…Ἡ Ἑλλάδα ἔγινε ἕνα παζάρι ποὺ πουλιοῦνται ὅλα, σὲ ὅποιον θέλει νὰ τὰ ἀγοράσει.

Καταντήσαμε νὰ μὴν ἔχουμε ἀπάνω μας τίποτα ἑλληνικό, ἀπὸ τὸ σῶμα μας ἴσαμε τὸ πνεῦμα μας. Τὸ μασκάρεμα ἄρχισε πρῶτα ἀπὸ τὸ πνεῦμα καὶ ὕστερα ἔφθασε καὶ στὸ σῶμα…

…Ἔρχεται καινούργιος κόσμος! Τὸ κολοσσαῖο μὲ τὰ οὐρλιάσματά του σκεπάζει τὶς ψαλμῳδίες ποὺ λένε οἱ μάρτυρες, περιμένοντας τὰ θηρία νὰ τοὺς φάνε. 

(ἀπὸ τὸ βιβλίο του «Ἀσάλευτο Θεμέλιο», Ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ)

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ • ΤΕΥΧΟΣ 7 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Εἰκόνα ἀπὸ:proza.ru

violet flower smiley

Advertisements