«Τραγούδια τοῦ σπιτιοῦ» 1901 Γεώργιος Στρατήγης

Σύ, τῆς καρδιᾶς κρυφὸ μαργαριτάρι

καὶ τῆς ζωῆς σεμνὸ προσκυνητάρι,

ὅπου ἔχτισεν ὁ ἄνθρωπος στὴ γῆ,

ὅταν σὲ αὐτὴ τὴν ἔρμη ἦλθε πλάση,

ἀντὶ γιὰ τὴν Ἐδὲμ ποὺ εἶχε χάσει,

τὴ θεϊκὴ νὰ μαλακώση ὀργή.

.

Ἄπαρτο κάστρο, ποὺ ποτὲ δὲν μπαίνει

καὶ πάντα ἀπὸ τὴ θύρα σου ἔξω μένει

ἔχθρα, κακία καὶ προδοσία κρυφή,

ποὺ αἰώνια τῆς ἀγάπης τὴ λαμπάδα

κρατεῖ ἀναμμένη ἄγρυπνη τριάδα,

πατέρας καὶ μητέρα κι ἀδελφοί.

.

Ὦ σπίτι μας καλὸ καὶ τιμημένο,

χίλιες φορὲς ἄς εἶσαι εὐλογημένο,

καὶ τοῦ θεοῦ, μας πάντοτε ἡ ματιὰ

τ’ ἀδέλφια μου νὰ ραίνη μ’ εὐλογία,

καὶ νὰ μυρώνη ἀδιάκοπα μὲ ὑγεία

τὰ τίμια τῶν γονιῶν μου γερατιά.

.

Σὺ μ’ ἔμαθες τὸν Πλάστη νὰ πιστεύω,

καὶ τὴ γλυκιὰ Πατρίδα νὰ λατρεύω,

ἐσὺ καὶ τὴ φιλία νὰ λαχταρῶ·

σὺ κρύβεις μὲς στὸ Λατρευτό σου χτίριο

τὸ φῶς καὶ τῆς Ἀγάπης τὸ μυστήριο,

ποὺ μὲ κερνᾶ τῆς Λήθης τὸ νερό.

.

Πόσες φορὲς μὲς στῆς καρδιᾶς τὰ βάθη,

σὰν ἔνιωσα τοῦ κόσμου τ’ ἄγρια πάθη,

ποὺ οἱ τρικυμίες μᾶς φέρνουν τῆς ζωῆς,

σὰν ἔμπαινα μὲς στὴν καλή σου θύρα

μὲ ἐγιάτρευες ἀμέσως μὲ τὰ μύρα

μιᾶς τρισευλογημένης σου πνοῆς.

.

Πόσες φορὲς μὲς στὴ θερμή σου ἀγκάλη,

ὕστερ’ ἀπ’ τὸν ἀγώνα καὶ τὴν πάλη,

γαλήνη ἐβρῆκα καὶ παρηγοριά!

Γιατὶ στὸ στῆθος μέσα μὲ φωτίζεις,

καὶ κάλλιο τὴν ψυχή μου ἐσὺ γνωρίζεις

ἀπὸ τῆς γῆς τ’ ἀνθρώπινα θεριά.

.

Ἡ κάθε σου γωνιὰ κι ἡ κάθε σου ἄκρη

ἀντιλαλεῖ τὸ γέλιο μου ἢ τὸ δάκρυ,

χαρὰ τῶν τραγουδιῶν μου ἤ στεναγμό.

Στὶς κάμαρές σου μέσα καὶ στοὺς τοίχους

θωρῶ ὅλα τὰ ὄνειρά μου καὶ τοὺς στίχους,

τὸν πόνο, τὴν ἐλπίδα, τὸν καημό.

.

Καὶ τ’ ἄψυχά σου ἀκόμα μὲ γνωρίζουν,

κι ἀγάπης λόγια γύρω ψιθυρίζουν

τραπέζι, εἰκονοστάσι καὶ σκαμνί·

χαμόγελο μοῦ δείχνει κάθε εἰκόνα,

τὴν ἀγκαλιὰ μοῦ ἀνοίγει, ἡ πολυθρόνα,

ποὺ κάθονται οἱ γονεῖς μου οἱ σεμνοί.

.

Χαῖρε, ὤ χαῖρε, σπίτι τιμημένο,

χίλιες φορὲς ἄς εἶσαι εὐλογημένο,

καὶ τοῦ Θεοῦ μας πάντοτε ἡ ματιὰ

τ’ ἀδέλφια μου νὰ ραίνη μ’ εὐλογία,

καὶ νὰ μυρώνη ἀδιάκοπα μὲ ὑγεία

τὰ τίμια τῶν γονιῶν μου γερατιά. 

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ, Θ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
1966

Εἰκόνα ἀπὸ: artdosug.ru

violet flower smiley