Τό Νοέμβριο τοῦ 1995 ὁ Βαλεντίν-Βόινο-Γιασενέτσι καί μετέπειτα ἐπίσκοπος Λουκᾶς ἀνακηρύχτηκε Ἅγιος ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας.

Στίς 17 Μαρτίου 1996 ἔγινε μέ ἐπισημότητα ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του, πού τέθηκαν γιά λαϊκό προσκύνημα στό ναό τοῦ κοιμητηρίου ἀφιερωμένο στήν μνήμη τῶν Ἁγίων Πάντων.

Τά λείψανά του ἀνέδυαν μιά ἄρρητη εὐωδία, ἐνῶ πολλοί ἀσθενεῖς θεραπεύτηκαν θαυματουργικά.

Σημαντικοί σταθμοί τῆς ζωῆς του:

1877: γεννήθηκε στό Κέρτς τῆς Κριμαίας. Μεγάλωσε στό Κίεβο ὅπου ἐκτός ἀπό τίς ἐγκύκλιες σπουδές παράλληλα σπούδασε ζωγραφική στή σχολή καλῶν τεχνῶν.

1898-1903: σπουδάζει ἰατρική καί εἰδικεύεται στήν χειρουργική.

1904-1905: ἐθελοντής στρατιωτικός ἰατρός στό Ρωσοϊαπωνικό πόλεμο. Νυμφεύεται τήν Ἄννα Βασιλίγεβνα καί ἀποκτοῦν τέσσερα παιδιά.

1905-1917: ἐργάζεται σέ διάφορα ἐπαρχιακά νοσοκομεῖα, ἑτοιμάζει τήν διατριβή του καί σημαντικές ἐπιστημονικές μελέτες.

1917: μετακομίζει στή Τασκένδη ὅπου ἐκλέγεται καθηγητής στό πανεπιστήμιο στήν ἕδρα τοπογραφικῆς ἀνατομίας χειρουργικῆς.

1919: πρώτη σύλληψή του. Θάνατος τῆς συζύγου του Ἄννας.

1921: χειροτονεῖται ἱερέας.

1923-1926: χειροτονεῖται ἐπίσκοπος.

Δεύτερη σύλληψη. Ἐξορία στή Σιβηρία.

1924: ἐπιχειρεῖ τήν πρώτη μεταμόσχευση νεφροῦ ἀπό ζῶο σέ ἄνθρωπο.

1930-1933: Τρίτη σύλληψη. Ἐξορία στή βόρεια Ρωσία.

1934-1937: κυκλοφορεῖ τό περίφημο σύγγραμμά του «Δοκίμια γιά τή χειρουργική πυογόνων λοιμώξεων».

1937: τέταρτη σύλληψή του. Ἀκολουθοῦν δύο χρόνια φυλάκιση στήν Τασκένδη.

1939: Ἐξορίζεται καί πάλι στήν Σιβηρία.

1941: Διορίζεται ἀρχιχειρουργός στό στρατιωτικό νοσοκομεῖο Κραονογιαρσκ.

1943: Ἐκλέγεται Ἀρχιεπίσκοπος Κραονογιαρσκ.

1944: Μετατίθεται στό Ταμπώφ ὡς ἀρχίατρος καί Ἀρχιεπίσκοπος.

1946: Βραβεύεται μέ τό πρῶτο βραβεῖο Στάλιν. Συγχρόνως μετατίθεται στήν Ἀρχιεπισκοπή Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας. Σταδιακά χάνει τήν ὅρασή του.

1961: Στίς 11 Ἰουνίου ἐκοιμήθει ὁσιακά στήν Συμφερούπολη ἔχοντας ὑπηρετήσει τό λαό τοῦ Θεοῦ ὡς ποιμένας καί ἰατρός μέ θυσιαστική ἀγάπη καί αὐταπάρνηση.

1996: Ἐπίσημη ἁγιοκατάταξη ἀπό τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του.
Ἡ μνήμη του τελεῖται στίς 11 Ἰουνίου

Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε παρακάτω τήν γραπτή «πνευματική» διαθήκη πού ἄφησε ὁ ἴδιος πίσω του γιά τά παιδιά του.

 

Γράφει, λοιπόν, ὁ Ἅγιος Λουκᾶς.

«ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΓΙΟΥΣ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΚΟΡΗ,

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΜΟΥ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥ

Εἶμαι πλέον 79 χρόνων. Ἡ καρδιά μου ἐξασθενεῖ καί οἱ δυνάμεις μου μέ ἐγκαταλείπουν καί εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι πλησιάζει ἡ ὥρα τῆς ἀναχώρησής μου ἀπό τούτη τή γῆ.

Ἦταν σκληρή καί δύσκολη ἡ ζωή μου, ἀλλά οὐδέποτε προσευχήθηκα στόν Θεό νά γίνει εὔκολη.

Γιά περισσότερα ἀπό 25 χρόνια ἡ ζωή μου ἦταν συνυφασμένη μέ τήν ἐργασία τοῦ ἀγροτικοῦ χειρουργοῦ καί καθηγητῆ τῆς χειρουργικῆς καί μετά ἔζησα ἕνδεκα χρόνια διώξεων γιά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μέσα στίς φυλακές
καί στίς σκληρές ἐξορίες.

Στόν πολύ κόσμο ἦταν ἀκατανόητο πῶς μποροῦσε ἕνας μεγάλος χειρουργός, πού τιμήθηκε μέ τό Α΄ βραβεῖο Στάλιν, νά ἀφήσει τή χειρουργική καί νά γίνει Ἐπίσκοπος.

Ὅμως δέν ὑπάρχει τίποτα τό περίεργο σ’ αὐτό, γιατί ἀπό τά νεανικά μου κι ὅλας χρόνια, ὁ Κύριος μέ προόρισε γιά τήν ὑπέρτατη μορφή διακονίας σ’ Αὐτόν καί τούς ἀνθρώπους.

Καί τώρα, παιδιά μου, ἄς περάσω στά τελευταῖα λόγια τῶν ἐντολῶν καί διαθηκῶν μου πρός ἐσᾶς.

Πιστεύω βαθειά στόν Θεό καί ὅλη τήν ζωή μου τήν ἔκτισα πάνω στίς ἐντολές Του. Καί σέ σᾶς κληροδοτῶ ὅλη τή ζωή σας νά τήν ἀφιερώσετε στόν Θεό καί νά χτίζετε ὅλα καί πάντα πάνω στίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ.

Γιά πολύ καιρό καί μέ μεγάλη ἐπιμονή ἔπλεα κόντρα στό ρεῦμα καί σέ σᾶς τά παιδιά μου κληροδοτῶ νά πλέετε κόντρα στό ρεῦμα, ὅσο δύσκολο κι ἄν εἶναι αὐτό.

Νά ἀποστρέφετε τό βλέμμα σας καί τήν καρδιά σας ἀπό ἐκείνη τή μεγάλη πλειοψηφία τῆς ἀνθρωπότητας, πού ἐπιδιώκει ὄχι τούς ὑψηλούς στόχους, ἀλλά ἐκείνους πού εἶναι πιό εὔκολο νά ἐπιτευχθοῦν.

Νά μήν προσχωρήσετε σ’ αὐτή τή μεγάλη πλειοψηφία πού ζεῖ, ὄχι μέ τό δικό της νοῦ, ἀλλά μέ τό νοῦ τῶν ἡγετῶν καί χτίζει τή ζωή της, ὄχι μέ τίς ἱερές ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά μέ τίς ὑποδείξεις ἐκείνων πού ἔχουν τήν ἐξουσία νά καθοδηγοῦν τούς ἀνθρώπους μόνον ἐκεῖ, ὅπου κατά τή γνώμη τους πρέπει νά πηγαίνουν, ὄχι χάρη τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἀλλά γιά χάρη τῆς ἐπίτευξης τῶν ἀγαθῶν τῆς ἐπίγειας βασιλείας.

Σκοπό τῆς ζωῆς νά θέσετε τήν ἐπιδίωξη τῆς ὕψιστης ἀλήθειας καί νά μήν παρεκκλίνετε ἀπ’ αὐτό τό δρόμο, ἄν σᾶς ἀναγκάσουν νά ὑπηρετήσετε τούς σκοπούς τῆς κατώτερης ἀλήθειας, καταπατῶντας τήν ὕψιστη ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ.

Νά εἴσαστε ἕτοιμοι ἀκόμη καί γιά τό μαρτύριο, ἐφ’ ὅσον πλέετε κόντρα στό ρεῦμα, νά τηρεῖτε πλήρη πίστη ἀκόμη καί στίς σκέψεις, στούς ἄντρες καί τίς γυναῖκες σας, ὅπως τήρησα κι ἐγώ.

Στίς ἐπιστημονικές ἐνασχολήσεις καί στό ἔργο σας πάνω στή μελέτη τῶν μυστηρίων τῆς φύσης, μήν ἐπιδιώκετε τή δόξα γιά τόν ἑαυτό σας, ἀλλά μόνο τό νά ἐλαφρύνετε τόν πόνο τῶν ἀσθενῶν καί ἀβοήθητων συνανθρώπων σας.

Νά θυμᾶστε ὅτι σ’ αὐτό τό ἔργο ἐγώ, ὁ πατέρας σας, ἀφιέρωσα ὅλη μου τή ζωή.

Μιμηταί μου γίνεσθε, ὅπως κι ἐγώ τοῦ Ἀπ. Παύλου καί νά μήν ἐργάζεστε γιά τήν κοιλιά σας, ἀλλά πρώτ’ ἀπ’ ὅλα καί πάνω ἀπ’ ὅλα νά φροντίζετε ἐκείνους πού δίχως τήν βοήθειά σας δέν μποροῦν νά ἀπελευθερωθοῦν ἀπό τή μέγκενη τῆς ἀνέχειας καί τοῦ ψέματος.

Ἐάν ἐκπληρώσετε ὅλα, ὅσα κληροδοτῶ σέ σᾶς, θά κατέβη σέ σᾶς ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τά ἀδιάψευστα λόγια τοῦ προφητάνακτα Δαβίδ: «Τό δέ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπό τοῦ αἰῶνος καί ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπί τούς φοβουμένους αὐτόν, καί ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπί υἱοῖς υἱῶν τοῖς φυλάσσουσι τήν διαθήκην αὐτοῦ καί μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς» (Ψαλμ. 102).

Γι’ αὐτή τήν εὐλογία καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ πάντα προσευχόμουν στή ζωή μου γιά σᾶς τά παιδιά μου, τά ἐγγόνια καί δισέγγονά μου καί, βέβαια, πάντα θά προσεύχομαι στήν αἰώνια ζωή, ὅταν θά σταθῶ ἐμπρός στό βῆμα τοῦ Θεοῦ μου καί Θεοῦ σας, Δημιουργοῦ μου καί Δημιουργοῦ σας.

Καί ὁ καιρός αὐτός προφανῶς εἶναι κοντά, γιατί ἐξασθένησαν ἡ καρδιά μου καί οἱ δυνάμεις μου.

Ὁ πατέρας σας

Ἀλούστα 22 Ἰουλίου 1956»

Μόνο πού τώρα πού ἔγινες Ἅγιος καί εἴμαστε καί ἐμεῖς παιδιά σου αὐτή ἡ παρακαταθήκη, χωρίς βέβαια ὁ ἴδιος νά τό ξέρεις, ἀφορᾶ καί ἐμᾶς.

Εἴμαστε πλούσιοι!!!

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΚΙΒΩΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 40 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Εἰκόνες ἀπὸ : Ορθόδοξο Συναξαριστή

violet flower smiley

Advertisements