Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

Δῶσε ψωμί καί πάρε παράδεισο· δῶσε μικρά καί πάρε μεγάλα· δῶσε φθαρτά καί πάρε ἀθάνατα.

Δῶσε στό φτωχό, ὥστε κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, ἄν ἐσύ δέν ἔχεις νά ἐπιδείξεις ἀρετές, ἀμέτρητα στόματα πού ἐλέησες νά ἀπολογοῦνται γιά σένα.

Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι λύτρωση τῆς ψυχῆς ἀπό τίς ἁμαρτίες. Ἔπλυνες τά σωματικά χέρια μέ νερό; Καθάρισε καί τα χέρια τῆς ψυχῆς σου μέ τήν ἐλεημοσύνη.

Σπεῖρε στή γῆ, θέρισε στόν οὐρανό

Ἐκεῖ χρωστᾶμε πολλά, ὄχι χρήματα, ἀλλά ἁμαρτήματα.

Ἄς δανείσουμε στό Χριστό χρήματα, γιά νά πάρουμε τή συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν μας.

Ἄς τόν χορτάσουμε ἐδῶ πού πεινᾶ, γιά νά μᾶς θρέψει καί αὐτός ἐκεῖ.

Ἄς τόν ντύσουμε ἐδῶ, γιά νά μήν μᾶς ἀφήσει γυμνούς ἀπό τή δική του προστασία.

Ἄν τόν φιλοξενήσουμε στά σπίτια μας, θά μᾶς ἑτοιμάσει πολλούς τόπους διαμονῆς στόν οὐρανό.

Ἄν τόν δεχτοῦμε σάν ξένο, δέν θά μᾶς ἀποξενώσει ἀπό τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ἄν τόν ἐπισκεφτοῦμε ὅταν εἶναι ἄρρωστος, τότε κι αὐτός θά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τίς ἀρρώστειες μας.

Ἄς σπείρουμε ἐδῶ στή γῆ τά μικρά καί φθαρτά,γιά νά θερίσουμε στόν οὐρανό τά αἰώνια ἀγαθά τῆς Βασιλείας του.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ἀ π ό τ ό ν π λ ο ῦ τ ο κ α ί τ ή σ ο φ ί α τ ῶ ν Π α τ έ ρ ω ν
Φ 206ο, 14η Δεκεμβρίου 2008, Ἐκκλ. Ἔτος Θ΄ αφ 42ο
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ κ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ

Εἰκόνα ἀπὸ: paulznl.deviantart

violet flower smiley

Advertisements