Γιά νά φτάσεις κάπου
πρέπει νά προσπαθήσεις.

Γιά νά δεῖς ἡλιοβασίλεμα
πρέπει νά ἡλιοκαεῖς.

Γιά ν’ ἀνεβεῖς σέ μιά βουνοκορφή
πρέπει νά ἱδρώσεις σκαρφαλώνοντας.

Γιά νά αἰσθανθεῖς χαρά ἀληθινή
πρέπει νά δοκιμαστεῖς μέ λύπες.

Γιά ν’ ἀνθίσει ἕνα δέντρο
πρέπει νά ἀντέξει μέ γυμνά
κλαδιά τό κρύο τοῦ χειμώνα.

Ποτέ μήν τό βάζεις κάτω!

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

Ἁγία Ἄννα
Τριμηνιαῖο περιοδικό Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἄννης Κατερίνης
Ἔτος 15ο † Γ΄ – Δ΄ Τρίμηνο 2012 Τεῦχος 107ο

Εἰκόνα ἀπὸ:moykrest.ru

violet flower smiley