Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος

Ἀπό τό βιβλίο: « Νά εἴμαστε αἰσιόδοξοι, ὅ,τι καί ἄν συμβαίνει»

Γιά ποιό λόγο ὅλοι οἱ λαοί εἶναι φοβισμένοι;

Τί φοβοῦνται οἱ λαοί στήν γῆ; Τί φοβᾶται ὁ ἄνθρωπος στήν γῆ;

Ὁ ἕνας λαός φοβᾶται τόν ἄλλο λαό, τρέμει ὁ ἕνας λαός τόν ἄλλο λαό.

Ὁ ἄνθρωπος φοβᾶται τόν ἄλλο ἄνθρωπο, τρέμει ὁ ἕνας ἄνθρωπος ἀπό τόν ἄλλο ἄνθρωπο.

Καί ὁ προπάτορας ὅλων τῶν ἀνθρώπων ὁ Ἀδάμ φοβήθηκε στόν παράδεισο.

Ὁ φόβος κυρίευσε τόν Ἀδάμ μέσα στόν παράδεισο.

Πῶς λοιπόν νά μήν κυριεύει ὁ φόβος τούς ἀπογόνους τοῦ Ἀδάμ πού εἶναι ἐξόριστοι ἀπό τόν παράδεισο;

Ὅταν ὁ Ἀδάμ μέ τήν γυναίκα του παράκουσαν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, παρέβησαν τόν νόμο τῆς ὑπακοῆς ἐκρύβησαν ἀπό προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ (Μωυσῆς Γ΄, 8). Κρύφτηκαν ἀνάμεσα στά δέντρα τοῦ Παραδείσου, κρύφτηκαν στό δάσος, ὅπως ἡ στρουθοκάμηλος κρύβει τό κεφάλι της στήν ἄμμο, ὅταν νιώθει κίνδυνο ἀπό τόν κυνηγό.

Ἄκουσα τήν φωνή Σου καί φοβήθηκα, εἶπε ὁ Ἀδάμ στόν Θεό, ὅταν τόν ρώτησε ὁ Θεός: Ποῦ εἶσαι;….

Σ᾿ αὐτό τό σημεῖο ἀγγίζουμε τό θεμέλιο τῆς ἀνθρώπινης φύσης καί τό θεμέλιο τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό, τόν Σωτῆρα.

Καί τά δύο αὐτά συναντιοῦνται στήν ἀγάπη:

Ὅποιος ἀγαπάει δέν φοβᾶται. Ἡ τέλεια ἀγάπη διώχνει τό φόβο.

Ἁπλῶστε τό βλέμμα σας σ᾿ ὅλες τίς διαστάσεις τῆς ζωῆς σας, ἐσᾶς πού σᾶς γέννησε ἡ γῆ, καί θά συνειδητοποιήσετε πόσο ἀληθινή εἶναι αὐτή ἡ φράση: ἡ τέλεια ἀγάπη διώχνει τόν φόβο. Ὅταν εἶναι παροῦσα ἡ ἀγάπη, δέν ὑπάρχει φόβος!

Ὅταν ἀπουσιάζει ἡ ἀγάπη κυβερνάει ὁ φόβος.

Ἀπό ποῦ προέρχεται ὁ φόβος; Ἀπό τήν ἀπώλεια ἀγάπης.

Μόλις ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ καταπατεῖται, ἡ ἀγάπη σάν πουλί φεύγει πετώντας ἀπό τήν καρδιά αὐτοῦ πού καταπατᾶ τήν ἐντολή καί τό μέρος τῆς ἀγάπης κατακτᾶ ὁ φόβος. Ὁ φόβος δέν διαφέρει ἀπό τήν ἀνυπακοή, ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό τήν παρανομία.

Καταλάβατε τώρα ἀδερφοί, γιά ποιό λόγο ὁ Ἀδάμ φοβήθηκε καί γρήγορα ἀπομακρύνθηκε νά μή δεῖ τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ; Φοβήθηκε, ἐπειδή παραβίασε τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ.

Καταλαβαίνετε τώρα, γιά ποιό λόγο ὁ ἄνθρωπος φοβᾶται ἀπό τόν ἄνθρωπο, καί ὁ λαός φοβᾶται ἀπό τόν λαό;

Ὅπως ἦταν τότε ἔτσι συμβαίνει καί σήμερα. Ὅπου ὑπάρχει ἀνυπακοή στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ ὑπάρχει φόβος.

Καί ὁ φόβος ἀποδυναμώνει καί ὑποτιμᾶ τόν ἄνθρωπο….

Ἄνθρωποι καί λαοί καί φυλές τῆς γῆς, ἄν θέλετε νά ζεῖτε ἥσυχα χωρίς φόβο στήν χώρα σας, ὁπλιστεῖτε μέ τό ὅπλο τό ὁποῖο ὀνομάζεται: ἀγάπη.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013-TEYXOΣ􀀀 56

Εἰκόνα ἀπὸ:shkolazhizni.ru

violet flower smiley