Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

Τό βράδυ, κατάκοπος καθώς εἶμαι ἀπό τό μόχθο τῆς ἡμέρας, δέν ἔχω ὄρεξη γιά προσευχή. Ἄλλωστε, γιατί νά προσευχηθῶ;

Μά πώς εἶναι δυνατό! Νά μήν ἔχει κανείς διάθεση ἐπικοινωνίας μέ τόν Κύριο, ἔστω καί ἐξουθενωμένος σωματικά;

Μήπως οἱ ὁποιεσδήποτε διασκεδάσεις ξεκουράζουν τόν ἄνθρωπο;

Ὄχι, αὐτές τόν καταπονοῦν περισσότερο, ἐνῶ ἡ προσευχή ἕλκει τή θεία χάρη, πού ἀναπαύει σῶμα καί ψυχή.

Δέν προσεύχεστε, λοιπόν…

Ἤ εἶστε θυμωμένοι μέ τό Θεό ἤ πιστεύετε ὅτι δέν Τόν ἔχετε ἀνάγκη.

Γιατί νά προσευχηθῶ; Ἀναρωτιέστε.

Νιώθετε αὐτάρκεια καί αὐτοϊκανοποίηση. Εἶστε χορτάτοι! Καί δέν θέλετε νά ζητᾶτε…

Κάθε βράδυ, ὅσο κουρασμένοι κι ἄν εἶστε, μήν παραλείπετε νά καταφεύγετε σ’ Ἐκεῖνον.

Νά προσεύχεστε γονατιστοί ἤ καθισμένοι.

Καί ὅταν μπορεῖτε, νά σηκώνεστε ὄρθιοι.

Δέν ἔχει τόση σημασία ἡ στάση, φτάνει νά προσεύχεστε.

Νά εὐχαριστεῖτε τόν Κύριο γιά τήν ἡμέρα πού πέρασε, ὅσο δύσκολη κι ἄν ἦταν.

Νά Τόν παρακαλᾶτε γιά μία καλή νύχτα καί νά ζητᾶτε συγχώρηση.

Μέ βαθειά μετάνοια γιά τά σφάλματά σας.

Προσευχή τή νύχτα στό κρεβάτι.

Στή διάρκεια τῆς νύχτας, ὅποτε ξυπνᾶτε γιά λίγο καί πρίν σᾶς ξαναπάρει ὁ ὕπνος.

Νά προσεύχεστε ἔτσι ὅπως εἶστε ξαπλωμένοι. Αὐτό δέν εἶναι κακό.

Ἀπεναντίας μάλιστα, ἄν συνηθίσετε νά λέτε τήν εὐχή ἤ κάποιον ψαλμό στά μεσοδιαστήματα τοῦ ὕπνου θά διώχνετε ὅλους τους κακούς λογισμούς, πού σᾶς πολεμοῦν ἐκείνη τήν ὥρα.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 -TEYXOΣ 63

Εικόνα από:molitvasoxranit.ru

violet flower smiley

Advertisements