Εὐλογημένος λαός οἱ Ἕλληνες! Δέν ὑπάρχει στόν κόσμο ἄλλος λαός, ἄλλη πατρίδα, ἄλλη ἀγάπη πιό δυνατή ἀπό τήν Ἑλλάδα. Εἴμαστε τά ἀγαπημένα παιδιά τοῦ Θεοῦ!

Μά ἕνα παράπονο μέ θλίβει, μέ πονεῖ: Γιατί δέ γνωρίζουμε τί εἴμαστε καί τί ἀξίζουμε; Γιατί δέν καταλαβαίνουμε τί ὀφείλουμε στό Θεό, στή ζωή καί στήν ἱστορία;

Βλέπεις, οἱ Ἕλληνες θελήσαμε νά γίνουμε «Εὐρωπαῖοι», θαρρεῖς καί δέν εἴμαστε πρῶτοι ἐμεῖς Εὐρωπαῖοι.

Καί σάν νά μᾶς συνεῖχε ἕνα σύμπλεγμα κατωτερότητας ἀνεξήγητο, συναινέσαμε στό νά υἱοθετήσουμε ἀπό τήν «πολιτισμένη» Δύση αὐτά πού τελικά δέν ὠφελοῦν, δέν μᾶς ἀναδεικνύουν, ἀλλά μᾶλλον φανερώνουν μιά θλιβερή πνευματική φτώχεια.

Ἄν τήν Ἀνατολή τή χαρακτηρίζει ἡ εἰκόνα τοῦ παζαριοῦ, μέ τά τσουβάλια καί τό χύμα, ἐμεῖς προτιμήσαμε τό γυαλισμένο πολυκατάστημα τῆς Δύσης, τά συσκευασμένα προϊόντα καί τά πλαστικά ποτήρια μιᾶς χρήσης, γιά νά φτάσουμε στίς μέρες μας νά συζητᾶμε ἐναγωνίως γιά ἀνακύκλωση τῶν ἀπορριμμάτων καί γιά τόν ἀναίσχυντο «βιασμό» τῆς φύσης ἀπό ἀμέτρητους τόνους σκουπιδιῶν.

Καί βέβαια, πάλι οἱ φιλοπρόοδοι δυτικοί εἶναι αὐτοί πού πρωτοποροῦν.

Στή Δύση, γιά παράδειγμα, φοροῦν ὅλοι ζῶνες ἀσφαλείας μόλις μποῦν στό αὐτοκίνητο. «Εἶναι πενήντα χρόνια μπροστά» λέμε, γιά Ἀμερική, Ἀγγλία, Σουηδία καί ἄλλες ἀναπτυγμένες χῶρες.

Αὐτό, ὅμως, τό καλό πού κάνουν, γιατί δέν τό υἱοθετοῦμε;

Συγχωρῆστε με, ἀλλά νομίζω πώς δυστυχῶς οἱ Ἕλληνες θεωροῦμε ἐξυπνάδα τό νά μή φοροῦμε ζώνη, διότι καθώς εἴμαστε ἕνας λαός ἀτσίδας, σ’ ἐμᾶς δέ θά συμβεῖ ποτέ τίποτε, θά τή γλυτώσουμε, ξέρετε τώρα, ὅπως συνήθως καταφέρνουμε νά χωθοῦμε σέ κάποια οὐρά, σπρώχνοντας καί παραγκωνίζοντας, γιά νά φτάσουμε νωρίτερα ἀπό τούς ἄλλους μπροστά, ἔστω κι ἄν αὐτό πού θέλουμε νά πάρουμε εἶναι ἡ Θεία Μεταλαβιά. 

Τά παιδιά μας ἀρχίζουν νωρίς καί ὡς μεγάλοι συνεχίζουν τό κάπνισμα. Γιατί, ἀφοῦ ὅλοι ξέρουμε πώς δέ δείχνει ἄνθρωπο προοδευτικό καί μέ ἀνοιχτό μυαλό; (ἐπιχείρημα γιά ὅσους δέν ἀρκοῦνται στό ὅτι τό κάπνισμα δέν εὐαρεστεῖ τό Θεό).

Ἄν κάποιος βρεθεῖ στό δρόμο πεσμένος κάτω, ἄν κάποιος διπλανός μας ἔχει ὁποιαδήποτε ἀνάγκη,

 Τά βασιλόπουλα τοῦ Θεοῦ θά δείξουμε τή χριστιανική ἀγάπη πού ὀφείλουμε,  θά τόν βοηθήσουμε ἀνιδιοτελῶς, ἤ θά μοιάσουμε σ’ αὐτό τούς ἀνθρώπους τῆς Δύσης, πού ἔχουν ψυχρανθεῖ ἀπό ἀγάπη καί βλέπουν τόν ἄλλον σάν ξένο, σάν ἐχθρό, ἤ ἀδιάφορα, σάν τίποτα;

Τό κριτήριο τῶν ἐπιλογῶν μας ἔχει πάθει βλάβη, δυστυχῶς.

Τί θά γινόμασταν ἄν δέν προσεύχονταν γιά μᾶς τά μοναστήρια κι οἱ πνευματικοί μας;

Δόξα τῷ Θεῷ πού ἔχουμε κι αὐτούς· ἄν καί πληθαίνουν τόσο οἱ ψυχοθεραπευτές ὅσο καί οἱ αὐτοκτονίες  βλέπε Σουηδία, νά κάτι ἀκόμη πού υἱοθετήσαμε ἀπό τόν «πολιτισμό».

Γεμίσαμε ἀπό κούφιες ἐκδηλώσεις «ἀγάπης»:

Φιλιά σέ γνωστούς καί ἀγνώστους, πολλά δῆθεν χαμόγελα, ἐπαίνους, ὅλοι εἴμαστε φίλοι, κυκλοφορεῖ τελευταία λόγω κρίσης πολύ ἡ λέξη «ἀλληλεγγύη» πού δέν εἶναι καί κακή, ἀλλά φοβᾶμαι πώς περιοριζόμαστε στόν καρπό καί ἀγνοοῦμε τό δέντρο ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη ἡ παράνοια καί ἡ διαστροφή τῶν προσωπικοτήτων ἔχει φτάσει στό ζενίθ.

Δέν μποροῦμε νά εἴμαστε ἁπλοί; Ἁπλά ν’ ἀγαποῦμε, ν’ ἀγαποῦμε τό Θεό, ν’ ἀγαποῦμε τούς συνανθρώπους μας καί μαζί μ’ αὐτούς καί τή φύση καί τήν πρόοδο; Ἡ μικρή κι εὐλογημένη μέλισσα δέν κατάφερε μέχρι τώρα τίποτα νά μᾶς διδάξει;

Ὅλα εἶναι προσωρινά, δέν τό βλέπουμε; Μόνο γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ ἀξίζει νά ζοῦμε, ὄχι γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, οὔτε γιά τά πετρέλαια, οὔτε γιά τήν «ἔξοδο ἀπό τήν κρίση».

Κι αὐτά θά γίνουν, καθετί πού εἶναι γιά τό καλό τῆς ψυχῆς μας θά γίνει, αὐτό πρωτίστως νά ζητοῦμε καί «ταῦτα πάντα προστεθήσεται ἡμῖν», ὅπως εἶπε ὁ Κύριος.

Κι ἔχω μέσα μου μιά κρυφή ἐλπίδα, μικρή ἀλλά ζωντανή. Κάποια μέρα θά καταλάβουμε πώς δέν εἴμαστε παραπαίδια τοῦ καιροῦ, ἀλλά βασιλόπουλα τοῦ Θεοῦ, καί θά ἀναλάβουμε τό ρόλο μας ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί Ἕλληνες.

Θά ξυπνήσουμε, θά δοῦμε πώς οἱ ἄλλοι μᾶς φέρονται μέχρι σήμερα ὅπως οἱ κακοί μαθητές στόν ἄριστο, πού εἶναι μάλιστα καί τό παιδί τοῦ δασκάλου, γιά νά κρύψουν τή μειονεξία τους.

Ὀφείλουμε καί στούς λαούς αὐτούς τά φῶτα τῆς Ἀλήθειας πού μᾶς δώρισε ὁ Χριστός, ἄν θελήσουν νά τά δεχθοῦν.

Κι ἄς καρτεροῦμε!

Α.Γ.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΚΙΒΩΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 40 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Εἰκόνα ἀπὸ τὸ :thankyoujesusproject

violet flower smiley