ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΛΑΜΠΕΙ1

Κωστῆς Παλαμᾶς

Ὁ κόσμος λάμπει τὴν ὥρα τούτη

σὰν ἕνα ἀστέρι σκορπᾷ ἕνα χέρι.

Βουνὰ καὶ κάμποι, χάδια καὶ πλούτη

δένδρα, νερὰ κι ἡ γῆ φορᾷ

γιορτάζουν πάλι, σὰ μιὰ πορφύρα.

καθὼς προβάλλει Ζωῆς πλημμύρα

τὸ καλοκαίρι, τὸ καλοκαίρι,

Θεοῦ χαρά!, Θεοῦ χαρά!

***

Φωνοῦλες, γέλια Ἡ φύσι πέρα,

φέρνει τ’ ἀγέρι ὦ νέοι καὶ γέροι,

μέσ’ ἀπ’ τ’ ἀμπέλια σὰ μιὰ μητέρα

τὰ καρπερά. μᾶς καρτερᾷ.

***

Παιδιὰ ἀγγελούδια Ἡ φύσι ὅλη

λένε τραγούδια σὰν περιβόλι

στὸ καλοκαίρι, τὸ καλοκαίρι,

Θεοῦ χαρά! Θεοῦ χαρά!

TO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΛΑΜΠΕΙ

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

Νεοελληνική Λογοτεχνία Τετάρτης Δημοτικού
Θ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ, Σ. ΔΟΥΦΕΞΗ, Γ. ΜΕΓΑ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗ
1959

.

.violet flower smiley

Advertisements