Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ0

(Το παραδοσιακό αυτό τραγούδι – θρήνο, ερμηνεύει συγκλονιστικά ο Χρόνης Αηδονίδης)

Γιατί πουλίμ δεν κελαηδείς,

πως κελαηδούσες πρώτα; 

Αχ πως μπορώ να κελαηδώ

πως κελαηδούσα πρώτα;

Με κόψαν τα φτερούδια μου,

με πήραν τη λαλιά μου,

μας πήρανεν την Πόλη μας,

και την Αγιά Σοφιά μας,

κλαίγει πικράν η Παναγιά.

Αντιγραφή / Απομαγνητοφώνηση για το «σπιτάκι της Μέλιας» 

Πηγή: βίντεο στο youtube 

violet flower smiley