Αὐτή κανονικά θά ἔπρεπε νά θεωρεῖται ὡς δεύτερη εὕρεση, ἀφοῦ πουθενά δέν ἀναφέρεται ἄλλη, παρά μόνο πρώτη († 24 Φεβρουαρίου).

῾Η εὕρεση αὐτή ἔγινε ἀπό κάποιον ἄγνωστο ἱερέα στά Κόμανα τῆς Καππαδοκίας, μέσα σέ ἀργυρή θήκη, σέ ἱερό τόπο καί μεταφέρθηκε μέ μεγάλη ἐπισημότητα καί πομπή στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου κατατέθηκε στή Μονή τοῦ Στουδίου.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

violet flower smiley

Advertisements