Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Ας μετανοήσωμεν ειλικρινά, ας εξομολογηθώμεν καθαρά και λεπτομερώς.

Ας μας απασχολή συνεχώς το κριτήριον του Θεού και η απόφασις Τούτου και να λέγωμεν: « Άράγε θα σωθώμεν ή θα αντικρύσωμεν τα βασανιστήρια των κολάσεων;»

Τώρα πρέπει, και μάλλον συνεχώς να χύνωμεν δάκρυα μετανοίας.

Αχ, πόσον πρέπει να μας απασχολή το πώς και κατά πόσον το ένδυμα της ψυχής μας είναι λευκόν και καθαρόν!

Πρέπει να το λευκάνωμεν διαφορετικά δεν δυνάμεθα να παρουσιασθώμεν εμπρός εις τον Χριστόν μας καθώς είμεθα.

Η μελέτη του θανάτου δεν πρέπει να μας διαφεύγη καθόλου από το ωράριον της μοναχικής ζωής.

 

Πηγή: Elder Ephraim Arizona – Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Εικόνα από:doxologia.ro

Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο που μου έστειλε την ανάρτηση

violet flower smiley

 

 

Advertisements